Novosti

NAJAVA 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 30. 10. 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/17-01/21

URBROJ: 2197/01-02-17-1

Zabok, 23. listopada 2017.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U PONEDJELJAK, 30. LISTOPADA 2017. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-12.10.2017.,

2. Konačni prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb – davanje mišljenja,

3. Dječji vrtić „Zipkica“, S. Radića 15, Zabok:

– Godišnji izvještaj o radu za odgojno-obrazovnu 2016/2017. godinu,

– Godišnji plan i program rada i Kurikulum za odgojno-obrazovnu 2017/2018. godinu,

4. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-6-sj-GV-30-10-2017.pdf
Skip to content