Novosti

Najava edukacije: „EU fondovi u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija!“

Cilj edukacije je predstaviti programe EU iz kojih je moguće financirati projekte u sektoru informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija, prikazati koji su uvjeti za sudjelovanje u istima te koliki iznosi su na raspolaganju, a sve s naglaskom na sljedeću financijsku perspektivu u sklopu koje je na ova pitanja alociran izdašan iznos europskog novca u sklopu Strategije 2020, odnosno Digital Agenda-e. Polaznicima ćemo ukazati na nove mogućnosti i prilike iz fondova i natječaja koje su na raspolaganju te dati savjete kako krenuti u razvoj njihovih projekata.

Edukacija će razjasniti sve nedoumice potencijalnih prijavitelja, dati im konkretne savjete o tome s kojim je projektima moguće aplicirati te pokazati na što trebaju paziti prilikom pripreme dokumentacije budući se radi o novom sustavu i načinu prijave projekata.

Detaljne informacije o edukaciji možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Ako se želite prijaviti, ispunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail edukacija@eu-projekti.com

Skip to content