Novosti

Najava edukacije:”EU fondovi za zaštitu okoliša i obnovljive izvore energije!”

Cilj edukacije je predstaviti nove programe EU iz kojih je moguće financirati projekte zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije, prikazati koji su uvjeti za sudjelovanje u istima te koliki iznosi su na raspolaganju, a sve s naglaskom na financijsku perspektivu 2014. – 2020. i nove programe koji su od nedavno na raspolaganju i koji donose velike novitete u ovome sektoru. Polaznicima ćemo ukazati na mogućnosti i prilike koje su se nedavno otvorile te dati savjete kako krenuti u razvoj njihovih projektnih ideja.

Edukacija će razjasniti sve nedoumice potencijalnih prijavitelja, dati im konkretne savjete o tome s kojim je projektima moguće aplicirati te pokazati na što trebaju paziti prilikom pripreme dokumentacije budući se radi o novom sustavu i načinu prijave projekata, kao i novom setu pravila.

Detaljne informacije o edukaciji možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Ako se želite prijaviti, ispunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail edukacija@eu-projekti.com

Skip to content