Novosti

Najava: Javna rasprava o Prijedlogu vanjskog plana zaštite i spašavanja – Tifon

Najava: Javna rasprava o Prijedlogu vanjskog plana zaštite i spašavanja – Crodux

Poziv na javnu raspravu o Prijedlogu vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Crodux plin d.o.o. – Terminal UNP-a Sveti Križ Začretje.

30. travnja 2015. godine u 14.00 sati u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1.

Crodux:

http://www.kzz.hr/javna-rasprava-plan-zastite-spasavanja-crodux

Najava: Javna rasprava o Prijedlogu vanjskog plana zaštite i spašavanja – Tifon

Poziv na javnu raspravu o Prijedlogu vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Tifon d.o.o. – Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok.

28. travnja 2015. godine u 14.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zivtov trg 10.

Tifon:

http://www.kzz.hr/javna-rasprava-plan-zastite-spasavanja-tifon

Skip to content