Novosti

NAJAVA – KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 19. 6. 2013. U 19,00 SATI

Po ovlaštenju Ministra Uprave, gđa. Đurđa Barić Dakić, predstojnica Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji je sazivač konstituirajuće sjednice

Za konstituirajuću sjednicu predložen je slijedeći

D n e v n i r e d

1.Izbor Mandatne komisije,

2.Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika,
– utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbira predsjednika,
– Svečana prisega članova gradskog vijeća,

3. Izbor Odbora za izbori imenovanje,

4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika gradskog vijeća,

5. Slobodna riječ.

Skip to content