Novosti

NAJAVA – konstituirajuće sjednice MJESNOG ODBORA VII

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 026-01/19-01/002

URBROJ: 2197/01-03/2-19-18

Zabok, 1. srpnja 2019.

PREDMET: Konstituiranje vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 53. stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/14. i 8/19.) sazivam konstituirajuću sjednicu vijeća MJESNOG ODBORA VII, koja će se održati u

PONEDJELJAK, 8. SRPNJA 2019. u 18,00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 21/II kat

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Izvješće o provedenim izborima i izabranim članovima vijeća Mjesnog odbora VII,

2. IzborpredsjednikavijećaMjesnogodbora VII,

Napominjemo da su Pravila i poslovnik mjesnog odbora objavljeni su na www.zabok.hr (pod mjesni odbori).

Mole se pozvani da sjednici obavezno prisustvuju, a spriječenost opravdaju na e-mail: natalija@zabok.hr ili na telefon 587-777. Sve ostale informacije možete dobiti na navedeni e-mail.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek oec.

DOSTAVITI:

JURICA SINKOVIĆ, ZABOK, PROSENIK ZAČRETSKI 59

JOSIP HORVATEK, ZABOK, MARTINIŠĆE 14,

ROBERT LONČAR, ZABOK, GUBAŠEVO 18A,

NIKOLA HRASTINSKI, ZABOK, GUBAŠEVO 81,

DUŠAN JELENČIĆ, ZABOK, PROSENIK ZAČRETSKI 78,

DARIO GRAH, ZABOK, MARTINIŠĆE 30,

ZDENKO PETEK, ZABOK, GUBAŠEVO 77,

O tome obavijest:

1. Gradonačelnik, ovdje,

2. Zamjenica gradonačelnika, ovdje,

3. Predsjednik Gradskog vijeća, ovdje,

4. Pročelnici upravnih tijela Grada Zaboka, ovdje,

Skip to content