Novosti

NAJAVA- PANEL RASPRAVE na temu:Modernizacija zagorskih pruga u funkciji X i Xa koridora

KONCEPT PANEL RASPRAVE U ZABOKU

naslov:

Modernizaciju željezničke pruge Zaprešić-Zabok-Varaždin-Čakovec- elektrifikacija dionice Zaprešić -Zabok

cilj:

predstaviti razvoj i modernizaciju željezničkeinfrastrukture te potaknuti sudionike prometnog procesa i lokalne i regionalne samouprave na raspravu s ciljem usklađivanja razvojnih projekata

termin:

28. ožujka 2013. u 10 sati

organizator:

suorganizator:

pokrovitelji:

HDŽI

HŽ Infrastrukturad.o.o.

Krapinsko-zagorska županija

Grad Zabok

mjesto:

Gradska galerija

panelisti:

HŽ Infrastruktura d.o.o.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Krapinsko-zagorska županija

Grad Zabok

moderator:

Vlatka Škorić

broj uzvanika:

do 30 (uključivo i predstavnike medija)

PR aktivnosti

HŽ Infrastruktura i HDŽI

uvodna izlaganja

1.Izlaganja HŽ Infrastrukture o modernizaciji pruge Zaprešić-Zabok-Varaždin-Čakovec, s naglaskom na elektrifikaciju dionice Zaprešić-Zabok

2.Izlaganje HŽ Putničkog prijevoza

·razvojni planovi i unaprjeđenje prijevozne ponude nakon modernizacije dionice željezničke infrastrukture

3.izlaganja Krapinsko-zagorske županije

·naglasak prometne i razvojne planove

4.Izlaganje Grada Zaboka

·naglasak na urbanističke, prometne i razvojne planove

Nakon uvodnih izlaganja pokrenuti će se rasprava na kojoj će sudjelovati panelisti, predstavnici medija i publika u trajanju od 45 min.

Poslije panel diskusije dati mogućnost novinarima za eventualne intervjue.

OBRAZLOŽENJE

Na panel raspravi sudjelovat će Sonja Borovčak, o.d. župana – zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije, Ivan Hanžek, oec., gradonačelnik Grada Zaboka, Darko Peričić, mag. ing. traff., predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o., predstavnik HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. te predstavnik HŽ Carga d.o.o.

Pruge Hrvatskog zagorja oduvijek su imale važnu ulogu za stanovništvo i gospodarstvo tog kraja. Postoje već preko 125 godina te neovisno o razvitku cestovnog prometa, još uvijek su značajan čimbenik svakodnevnog života stanovnika Krapinsko zagorske županije. HŽ infrastruktura najavila je ulaganja u modernizaciju postojeće željezničke infrastrukture, a, konkretno, u tijeku je izrada dokumentacije za projekt Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić-Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo)-Zabok (uključivo) koja uključuje i rekonstrukciju željezničkog čvorišta Zabok. Najavljeni infrastrukturni projekti uvelike će podići kvalitetu života stanovnika Krapinsko-zagorske županije, ali također predstavljaju i izazov za operatora putničkog i teretnog prijevozakoji trebaju adekvatno odgovoriti kreiranjem prijevozne ponude.

Osim modernizacije postojećih pruga, aktualna tema je i gradnja a ogranka X. paneuropskog željezničkog koridora koji bi se trebao pružati od Maribora, preko Krapine do Zagreba te njegovo uključivanje u mrežu europskih koridora, čemu osim Hrvatske, potporu daje i Austrija. Izgradnja tog koridora otvorila bi nove mogućnosti za snažniju prometnu afirmaciju Republike Hrvatske u EU, ali i brojne koristi za Hrvatsko zagorje. Vjerujemo da će skori ulazak Hrvatske u EU pospješiti uvjete za realizaciju ovih značajnih projekata kako kroz modele financiranja, tako i kroz razumijevanje zemalja iz našeg bližeg okruženja i pozitivnu ocjenu same ideje.

Obzirom na to da će navedeni infrastrukturni projekti imati veliki utjecaj i značenje za lokalnu zajednicu, Hrvatsko društvo željezničkih inženjera (HDŽI) organizira panel raspravu s ciljem da sve zainteresirane strane iskažu svoje razvojne planove koji bi trebali biti usklađeni na dobrobit lokalne, regionalne, nacionalne i globalne zajednice. Jedini način za postizanje ovog cilja konstruktivna je rasprava svih zainteresiranih, stručne javnosti te lokalne i regionalne samouprave.

predsjednik Hrvatskog društva željezničkih inženjera
mr. Tomislav Prpić

Skip to content