Novosti

NAJAVA – POZIV NA 9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA 12. 6. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/14-01/06

URBROJ: 2197/01-02-14-1

Zabok, 6. lipnja 2014.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 12. LIPNJA 2014. U 17.00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane 12.
svibnja 2014.,

2. Prijedlog odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o donaciji Matijaš,

3. Prijedlog zaključka o produljenju roka za dostavu ponuda za kupnju gradskog stana,

4. Plavinka d.o.o., Izvještaj o radu i financijska izvješća za 2013.,

5. Turistička zajednica grada Zaboka, Izvještaj o radu i financijska izvješća,

6. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1.5. do 31.5. 2014.,

7. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

Za točnost otpravka PREDSJEDNIK

PROČELNICA Gradskog vijeća

Natalija Gretić, dipl.iur. Žarko Ivančić, oec.,v.r.

Download Poziv_na_9_sj_GV.pdf
Skip to content