Novosti

NAJAVA – POZIV NA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 8. 6. 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U

KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

PREDSTOJNICA

KLASA: 023-01/17-01/36

URBROJ: 2140-01-07-2

Zabok, 01. lipnja 2017.

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12 i 121/2016.) i Odluke Ministarstva uprave KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-3 od 25. Svibnja 2017. godine

S A Z I V A M

Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka za

08. lipnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati, koja će se održati u Gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/2 kat te predlažem slijedeći

DNEVNI RED

– Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije,

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika,

– utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,

– svečana prisega članova Gradskog vijeća,

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje,

4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika gradskog vijeća,

5. Slobodna riječ.

PREDSTOJNICA

Silvija Profeta Fabijančić, dipl.iur.

Download poziv-s-dostavom.pdf
Download Kona-ni-rezultati-izbora-za-lanove-Gradskog-vije-a.pdf
Skip to content