Novosti

NASTAVLJA SE RAD GERONTODOMAĆICA GDCK ZABOK – NA SIGURAN NAČIN

Projekti: Zaželi “MIPOS” i “Pomoć u kući” MDOMSP.

S ciljem sprečavanja suzbijanja širenja zarazne bolesti COVID-19 gerontodomaćice GDCK ZABOK će nastaviti s redovnim obilascima najugroženijih skupina na siguran način, a to znači:
– gerontodomaćice će u obilazak korisnika i nadalje ići uniformirane (uz iskaznicu GDCK Zabok sa slikom gerontodomaćice)
– koristiti će zaštitnu opremu (maska, rukavice, dezinfekcijsko sredstvo)
– pozvoniti će ili pokucati na vrata korisnika
– odmaknuti će se od vrata/praga minimalno 2 metra, neće ulaziti u stan korisnika, izbjegavati će rukovanje i sl.
– u razgovoru s korisnikom koji smije trajati najduže 5 minuta, pitati će za žurne potrebe koje se odnose na nabavku lijekova, hrane ili proizvoda za održavanje zdravlja
– gerontodomaćice će voditi evidenciju o posjeti korisniku, vremenu i mjestu posjete, te koju vrstu potrebe ima korisnik
– korisnici će se obilaziti sukladno dosadašnjem rasporedu
– naglasak će biti na obilasku samačkih, staračkih domaćinstava u izoliranim područjima gdje nema mogućnosti da pomoć korisniku pruže članovi obitelji ili susjedi.

Na takav način gerontodomaćice neće ugrožavati zdravlje svojih korisnika a naši korisnici i najugroženiji građani neće biti ostavljeni sami i bez pomoći.

Skip to content