Novosti

NATJEČAJ – nagrada za promicanje prava djeteta

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2019. godini.

Natječaj je raspisan povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, a nagrada se dodjeljuje za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece.

Detalji se nalaze na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8283962.html

Skip to content