Novosti

Natječaj za prijam u službu vježbenika/ice u Upravni odjel za financije Grada Zaboka

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08., 46/11. i 4/18.) pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Zaboka  raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika/ice u Upravni odjel za financije Grada Zaboka – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Dokumenti:

Skip to content