Novosti

Natječaj za projekte prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga – PRIOPĆENJE

Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja i Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Vlade Republike Hrvatske objavljuju natječaj za prijavu projekata udruga/zdravstvenih organizacija za

financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna iz dijela prihoda od igara na sreću u 2014.

godini. Otvoren je do 14. travnja 2014. godine.

Objedinjavanjem natječaja ministarstava i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga u području prevencije

ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga želi se ostvariti bolja iskoristivost dostupnih financijskih

sredstava i bolja teritorijalna pokrivenost svih dijelova Republike Hrvatske ovim projektima.

U proces provedbe Natječaja po prvi put uključene su i regionalne zaklade zbog upoznatosti s

problematikom na regionalnoj i lokalnoj razini, razvijenih kapaciteta za provođenje natječajnih

procedura i procesa te korištenja postojeće infrastrukture za podršku razvoju civilnog društva.

Cilj natječaja: suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje

djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti kao i unaprjeđenje provedbe

projekata liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika.

Natječaj je namijenjen udrugama i zdravstvenim organizacijama koje su programski usmjerene za rad

u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika.

Udruge/zdravstvene organizacije mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

PI. Projekti prevencije ovisnosti koji udovoljavaju EDDRA kriterijima i Inovativni projekti univerzalne

prevencije ovisnosti

PII. Inovativni projekti selektivne i indicirane prevencije

PIII. Resocijalizacija ovisnika /rehabilitacija/ tretman u terapijskim zajednicama

PIV.Projekti koje provode zdravstvene organizacije u suradnji udrugama

Predviđeno trajanje provedbe projekta je maksimalno 12 mjeseci.

Iznos koji se može odobriti po projektu za udruge je od 50.000,00 do 150.000,00 kuna, a za

zdravstvene organizacije od 50.000,00 do 1.200.000,00 kuna.

Cjeloviti tekst Natječaja, Upute i Obrasci mogu se pronaći na mrežnim stranicama nadležnih

ministarstava, Ureda za suzbijanje zlouporabe droga te istarske regionalne Zaklade koja pokriva

područje Istarske, Primorsko-goranske, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke

županije: www.civilnodrustvo-istra.hr.

Natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem

se provodi većina projektnih aktivnosti, a ako se projekt provodi na razini cijele Republike Hrvatske

onoj regionalnoj zakladi na čijem je području sjedište prijavitelja.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Riva 8, Pula

tel:++385 (52) 212 938, Fax:++385 (52) 351 511

e-mail: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr

www.civilnodrustvo-istra.hr

Skip to content