Novosti

NATJEČAJ za upis studenata na poslijediplomskom specijalističkom studiju Lokalna demokracija i razvoj u ak. god. 2013/2014.

Fakultet političkih znanosti raspisao je natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomskom specijalističkom studiju Lokalna demokracija i razvoj u ak. god. 2013/2014.

Riječ je o studiju namijenjenom u prvom redu polaznicima koji rade u lokalnoj i područnoj samoupravi, državnoj upravi, javnim djelatnostima, udrugama civilnog društva, političkim strankama, lokalnim i nacionalnim medijima i općenito svima koji se u svom poslu susreću s različitim aspektima odlučivanja, upravljanja i planiranja razvoja na lokalnoj razini ili se jednostavno žele dodatno usavršavati u tom području. Također, studij je dobra prilika institucijama i organizacijama koje djeluju u području lokalnog upravljanja i planiranja razvoja da ulože u dodatno stručno osposobljavanje svojih djelatnika i njihovo cjeloživotno učenje.

Studij se izvodi za relativno mali broj polaznika. U dosadašnje dvije generacije bilo je upisano ukupno 37 polaznika, od kojih je najveći broj već završio studij, što jamči intenzivnu razinu u nastavnom procesu, individualni pristup studentu i razmjerno koherentne studijske grupe.

Pravo upisa imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnji predbolonjski dodiplomski studij ili su završili bolonjski sveučilišni diplomski studij i stekli naslov magistra struke. Na žalost, nismo zakonski u mogućnosti primiti na studij kandidate sa završenim stručnim studijem. Kandidati koji imaju završenu propisanu razinu studija, a koji nije u području društveno-humanističkih znanosti, mogu upisati studij uz uvjet polaganja jednog razlikovnog ispita. Ispit se ne naplaćuje.

Studij traje jednu akademsku godinu, ali je sasvim uobičajeno da studenti dobiju i drugu godinu za polaganje ispita i izradu i obranu završnog rada, što sve ulazi u ukupnu cijenu studija od 20.000 kuna. Nastava se u jednom semestru odvija kroz deset tjedana (uobičajeno petkom popodne i subotom), iako, zavisno od zahtjeva studenata, postoji i mogućnost određene prilagodbe u terminima izvođenja nastave.

Više informacija o studiju možete naći u priloženom letku, kao i na fakultetskim web-stranicama http://www.fpzg.unizg.hr. Sam natječaj dostupan je na

http://www.fpzg.unizg.hr/index.php?q=/studiji/poslijediplomski/specijalisticki-studiji/natjecaji), preko čega se možete upoznati i s detaljnim nastavnim planom i programom studija Lokalna demokracija i razvoj, opisom ponuđenih sadržaja i životopisima nastavnika.

Natječaj je otvoren do 3. ožujka 2014. do kada je potrebno poslati on-line i fizičku prijavu s potrebnim dokumentima referadi Fakulteta (on-line prijavi, kao i obrascu za fizičku prijavu jednostavno se pristupa unutar teksta natječaja).

Bili bismo vam zahvalni da ovu informaciju napravite dostupnom vašim zaposlenicima internetskim linkom putem vaših web-stranica na www.fpzg.unizg.hr ili na drugi odgovarajući način.

Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte voditelja studija (gcular@fpzg.hr) ili na broj telefona 091 733 9110 ili zamjenika voditelja g. Viktora Kosku (ldemokracija@yahoo.com) ili na broj telefona 091 764 8147.

U nadi da će naš studij odgovoriti potrebama vas i vaših zaposlenika,

srdačno vas pozdravljam.

doc. dr. sc. Goran Čular,

voditelj studija

Download letak_2014.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content