Novosti

NOVI SAZIV GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 2017-2021.

1. Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka 8. 6 2017

Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 8. lipnja 2017.

Rješenje o izboru Mandatne komisije

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_22.pdf#page=8

Izviješće Mandatne komisije o provedenim izborima i zamjenicima članova Gradskog vijeća Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_22.pdf#page=8
Zaključak Mandatne komisije o verifikaciji mandata članovima i zamjenicima članova Gradskog vijeća Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_22.pdf#page=9

Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_22.pdf#page=9

Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_22.pdf#page=10

Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_22.pdf#page=10

Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_22.pdf#page=10

Rješenje o izboru Odbora za statut i poslovnik

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_22.pdf#page=10

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_22.pdf#page=11

Download Zapisnik-1-sj-GV-8-6-2017.pdf
Skip to content