Novosti

[NULTA TOLERANCIJA NA NASILJE] ‘Napravljen je projekt vezan za osiguravanje organiziranog smještaja i stanovanja za žrtve nasilja u KZŽ’

U Zaboku je danas u prostorijama SOS telefona i Savjetovališta za žene žrtve nasilja KZŽ obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Bila je to prilika da se još jednom pošalje poruka o nultoj toleranciji na nasilje općenito kao i na nasilje nad ženama. Voditeljica SOS telefona i Savjetovališta Tena Sambolić Petrišić naglasila je da je nasilje nad ženama veliki društveni problem u Hrvatskoj.

– Od 2012. do 2016. godine ubijene su 72 žene, 2017. godine ubijeno je 17 žena, 2018. je ubijeno 8 žena, a prvih devet mjeseci ove godine ubijeno je 8 žena od strane muževa, partnera, bivših muževa i bliskih muškaraca. Imamo problem s femicidom koji se ne rješava na pravi način. Moramo osvijestiti da je obiteljsko nasilje, rodno uvjetovano nasilje nije privatni nego društveni problem i to je problem svih nas i sveg društva. Trebamo raditi na osvještavanju javnosti, senzibilizaciji i svi trebamo prijaviti nasilje. Moramo znati da prijavom možemo nekome spasiti život. Nasilje nad ženama je problem svih nas i moramo se svi pobrinuti da imamo nultu stopu tolerancije nad nasiljem – naglasila je Sambolić Petrišić koja je podsjetila kako postoji SOS telefon za žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije koje je osnovan 2012. godine u suradnji s KZŽ, a provodi ga Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. – Od 2017. godine imamo savjetovalište, a ove godine imamo porast broja poziva – rekla je Sambolić Petrišić spomenuvši da je ta brojka veća ne zato jer je porastao broj slučajeva nasilja, već je, kako je kazala, već svijest ljudi o nasilju i ono se sve više prijavljuje. – Posjeti i pozivi su anonimni. Imamo pravo na rad sa žrtvama koje prije, tijekom i nakon sudskog postupka i s onim žrtvama čiji napadači nisu prijavljeni. Kada žrtve dođe u Centar za socijalnu skrb, mora dati podatke, a kod nas se to ne mora. Radimo da na tome da se nasilje prijavi kad je riječ o životnoj ugrozi – objasnila je Sambolić Petrišić dodavši da je krajnji cilj da se sankcionira počinitelj. – Imamo 20 educiranih volonterki koje su osposobljene i educirane za rad na SOS telefonu. Pružamo usluge direktne pratnje. Ako osoba i nije prijavila slučaj, možemo s njom ići na policiju, na Državno odvjetništvo, u sudnicu, u Centar za socijalnu skrb. Imamo dežurstva po svim sudovima u županiji, info pultove po policijskim postajama. Radimo da se za nas čuje i krajnji korisnici, odnosno žrtve i svjedoci nasilja mogu doći i sve je besplatno. Imamo pravnicu i psihologicu koje pružaju svoje usluge – naglasila je Sambolić Petrišić.

Današnjem događanju nazočile su i zamjenica župana Jasna Petek, kao i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Martina Gregurović Šanjug.

– U Krapinsko-zagorskoj županiji je u 2018. godini bilo 171 prijavljeno kazneno djelo iz područja nasilja u obitelji prema djeci te 422 prekršajna djela koja su vezana za Zakon o zaštiti nasilja u obitelji. Radi se o blagom padu u odnosu na 2017. godinu. To su brojke koje su prijavljene i koje su službene, no moramo biti svjesni da postoji crna brojka neprijavljenih slučajeva – naglasila je zamjenica župana Jasna Petek i dodala kako ovom blagom padu vjerojatno pridonosi i činjenica da se na području županije provode brojne preventivne aktivnosti, ali i da postoji od 2012. godine postoji SOS telefon za žrtve nasilja.

– Valja napomenuti da smo na inicijativu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije 2015. potpisali Europsku povelju o ravnopravnosti spolova i to kao jedna od potpisnica smo odgovorni za provođenje i preventivnih aktivnosti, ali isto tako aktivnosti koje su vezane za pružanje podrške žrtvama nasilja. Od 2017. godine ovdje djeluje Savjetovalište za žrtve nasilja i treba napomenuti da se sve takve aktivnosti provode sa CESI-jem. Zaokružili smo priču podrške žrtvama nasilja u županiji – rekla je Petek dodavši kako je Županija svjesna problema što u Krapinskoj-zagorskoj županiji nema osiguranog smještaja za žrtve nasilja, ali da se na rješavanju tog problema radi. – Mi smo jedna od 6 županija koja nema osiguran smještaj za žrtve nasilja. U proteklih 5 godina bilo je 57 zabilježenih potreba za smještajem žena i djece koje su žrtve nasilja. U tih 5 godina su smješteni u hitnom smještaju ili u neke druge sigurne kuće. Vjerojatno bi ta brojka bila veća da imamo smještaj na području Krapinsko-zagorske županije. Napravili smo projekt koji u listopadu prijavljujemo na jedan natječaj koji potiče i razvija deinstitucionalizacija na području županije, odnosno projekt koji je vezan za osiguravanje organiziranog smještaja i stanovanja za žrtve nasilja – objasnila je Petek.

Ako ste žrtva nasilja informacije možete dobiti na sljedećim kontaktima:

Linija 049 639 281 otvorena je utorkom i četvrtkom od 12:00 do 18:00 sati.

Linija 091 639 2810 radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9:00 do 15:00 sati,

Osobno u savjetovalištu na adresi Trg svete Jelene 6 Zabok, utorkom i četvrtkom od 10:00 do 12:00 sati, ili prema prethodnom telefonskom dogovoru.

Pozivi i posjete SOS telefonu u potpunosti su anonimni, kao i online savjeti koji se svakodnevno mogu dobiti putem e-maila: sos@cesi.hr.

Facebook stranica: SOS telefon

Na telefonu i e-mailu dežura 20 volonterki koje su educirane i osposobljene za rad na SOS telefonu.

Kroz pružanje psihosocijalne, savjetodavne i emocionalne podrške žrtvama i svjedocima ili članovima njihovih obitelji, razgovorom ili putem direktne podrške na sudu, SOS telefon nastoji smanjiti razinu stresa, straha i nelagode te upoznati žrtve i svjedoke s pravosudnim sustavom i pravima koja u okviru istog imaju te im omogućiti učinkovitije ostvarivanje istih.

Praktične informacije i emocionalnu podršku pružaju se radnim danom od 8:00 do 16:00 sati na broj telefona 049 /492 688

Pravno informiranje: Srijeda – 15:00 do 17:00 sati,

Psihosocijalna podrška: Ponedjeljak – 10:00 do 17:00 sati,

ili prema prethodnom telefonskom dogovoru.

Izvor:Zagorje.com

Skip to content