Novosti

OBAVIJEST O KONCESIJI ZA DIMNJAČARSKE POSLOVE

Dana 19.8.2016. koncesiju za dimnjačarske usluge na području Grada Zaboka ima tvrtka LEUŠTEK j.d.o.o., dok dosadašnjoj tvrtci CRLENI d.o.o. koncesija prestaje važiti.

Davatelj koncesije – Grad Zabok daje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada koncesionaru – tvrtci LEUŠTEK j.d.o.o. za dimnjačarske poslove, Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 30.

Koncesija je dodijeljena na rok od 5 (pet) godina računajući od 19.8.2016. godine do 19.8.2021. godine.
Ovlaštenog dimnjačara možete kontaktirati na broj 091/722-2124, fax: 049/208-310

Skip to content