Novosti

Obavijest o održavanju Zimske škole mladeži HCK, u četvrtak, 15. 3. 2012.

Gradsko društvo Crvenog križa Zaboki ove će godine organizirati Zimsku školu mladeži HCK( šestu po redu), i to u četvrtak, 15. ožujka 2012. godine, od 14,00 do 19,00 sati,u Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog uZaboku.

Sudjelovati će mladež GDCK Zabok, učenici osnovnih i srednjih škola sa područja djelovanja
GDCK Zabok.

Teme Zimske škole biti će : Pružanje prve pomoći,
Pokret Crvenog križa,

Humane vrednote,
Prevencija trgovanja ljudima i

Ljudska i dječja prava.

Osim rada u radionicama za učenike, za voditelje će biti održan sastanak, u vezi pripreme
predstojećeg Gradskog natjecanja, 24. ožujka 2012. godine.

Okvirni tijek:

Ø14,15 do 14,25- dolazak, prijem i raspored u skupine za rad u radionicama;

Ø14,30 – početak rada u radionicama;

Ø18,30- večera, druženje i podjela diploma u blagovaonici.

Voditeljica Odbora za rad s mladežiRavnateljica GDCK Zabok

Ružica Kotarski, prof., v.r.Željka Vukić, dipl. ing.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content