Novosti

Obavijest o početku rada sustava eDozvola

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

OBAVIJEST

Sukladno Naputku o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem, od 01.01.2015. godine započelo je zaprimanje i rješavanje zahtjeva i drugih akata koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji elektroničkim putem, odnosno primjenom elektroničkog programa „e-dozvola“ dostupnog na internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva prostornog uređenja dozvola.mgipu.hr.

Zahtjev se podnosi na obrascu dostupnom na internetskoj adresi Ministarstva mgipu.hr, elektroničkim putem ili kao njegov ispis potpisan od podnositelja zahtjeva.

Obrasci zahtjeva dostupni su i u službenim stranicama svakog ureda-ispostave, na vidljivom mjestu koje je lako dostupno svim strankama.

PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

Izvor: www.kzz.hr

Skip to content