Novosti

OBAVIJEST O ZIMSKOJ SLUŽBI

Obavještavamo građane da na području Grada Zaboka zimsku službu, odn. čišćenje kolnika nerazvrstanih cesta obavlja obrt Strojni iskop transport ZAJEC, Zabok, Špičkovina 12.,
a kolnike državnih i županijskih cesta čiste službe Hrvatskih cesta d.o.o.

DRŽAVNE CESTE

Državna cesta D-1: G. P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8)

Državna cesta D-24: Zabok (D1) – Zlatar Bistrica – D. Konjšćina – Budinšćina – N. Marof – Varaždinske Toplice – Ludbreg (D2)

Državna cesta D-205: G. P. Razvor (gr. R. Slovenije) – Kumrovec – Klanjec – Gubaševo (D1)

ŽUPANIJSKE CESTE

Županijska cesta Ž-2160: Švaljkovec (D-1) – Sv. Križ Začretje – Štrucljevo – Zabok – (Ž-2195)

Županijska cesta Ž-2161: Ž-2160 – Pustodol Začretski – Tisanić Jarek – (Ž-2195)

Županijska cesta Ž-2189: Jalšje (L-22041) – Gubaševo (D-205)

Županijska cesta Ž-2193: Jakuševec Zabočki – Ž-2161

Županijska cesta Ž-2195: Zabok (D-1) – Pavlovec Zabočki – Gubaševo -Veliko Trgovišće – Luka – Pojatno – (Ž-2186)

Nogostupe i gradska parkirališta od snijega čisti Plavinka d.o.o.

Molimo građane za oprez i strpljenje, a vozače da koriste glavne prometne pravce i poštuju obavijesti o prometovanju na svim cestama.

Vlasnici i korisnici zemljišta, stanova, zgrada i poslovnih prostorija dužni su uklanjati snijeg i led sa pješačkih prilaza i drugih javnih površina ispred objekata, kao i oko objekata i zemljišta koje koriste.
U slučaju opasnosti od padanja snijega ili leda s krova, vlasnici i korisnici zgrada dužni su postaviti odgovarajuće znakove upozorenja i zapreke kojima će se zaštititi prolaznici (najčešće su to letve i PVC trake, a u posebnim slučajevima i zaštitni tuneli). Također je u tom slučaju potrebno izvijestiti Grad Zabok – komunalnog redara.

Ako obveznici ne izvrše svoju obavezu, komunalni redar može naručiti od drugih osoba na trošak obveznika ili izreći novčanu kaznu prema Odluci o komunalnom redu.

Skip to content