Novosti

OBAVIJEST OBVEZNICIMA PLAČANJA ČLANARINE TZ GRADA ZABOKA I BORAVIŠNE PRISTOJBE

Na temelju Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10) utvrđena je obaveza plaćanja članarina u turističkim zajednicama.

Pravne i fizičke osobe koje su članovi turističke zajednice samostalno dostavljaju Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine.

OBRAZLOŽENJE:

Skrećemo Vam pozornost da prema članku 15. stavku 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 152/08. i 88/10. – u daljnjem tekstu: Zakon) pravne i fizičke osobe koje su članovi turističke zajednice samostalno dostavljaju Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine. Također, stavkom 3. istog članka Zakona, propisano je da je o izboru načina i obračuna plaćanja članarine, pravna i fizička osoba dužna pisano izvijestiti Poreznu upravu do 10. siječnja tekuće godine. S obzirom da prema članku 13. stavku 1. Zakona, pravna i fizička osoba plaća mjesečni predujam članarine u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu, te da se radi o nedavno osnovanoj turističkoj zajednici za čije članove Porezna uprava tek treba napraviti obračun članarine za pretpostaviti je da će Porezna uprava nakon mjeseca veljače 2010. raspolagati relevantnim podacima za obračun članarine. Pri tome posebno napominjemo da nadzor nad naplatom članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava.

OBVEZNICI PLAĆANJA ČLANARINE

Članak 4.

Članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja sljedeće djelatnosti:

PRVA SKUPINA

– Smještaj (55)

– Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (56)

– Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (79)

– Agencije za promidžbu (73.11) i to: kreiranje promidžbenih kampanja (kreiranje reklama u novinama, časopisima i ostalim medijima, kreiranje reklama na otvorenom prostoru, reklamiranje iz zraka, uređenje štandova i ostalih objekata i prostora) i vođenje marketinških kampanja i ostale usluge oglašavanja koje su usmjerene na privlačenje i zadržavanje kupaca (marketing na mjestu prodaje, oglašavanje izravnom poštom i marketinško savjetovanje)

– Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (93.29)

– Vodeni prijevoz (50)

– Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom (52.22)

– Zračni prijevoz putnika (51.10)

– Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom (52.23)

– Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (49.31)

– Ostali kopneni prijevoz putnika (49.39)

– Djelatnost mjenjačnica (66.12)

– Ostalo osiguranje (65.12) i to: osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode; osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode; putno zdravstveno osiguranje; turističko osiguranje; osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta; ostala osiguranja turističkih rizika; osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine; osiguranje jamstva (osiguranje jamčevine za paket aranžmane); osiguranje opasnosti otkaza turističkih putovanja

– Poslovanje nekretninama (68)

– Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje (69.2)

– Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (81.30)

– Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (82.3)

– Rad sportskih objekata (93.11)

– Sportske djelatnosti (93.1)

– Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport (77.21)

– Iznajmljivanje videokaseta i diskova (77.22)«.

DRUGA SKUPINA

– Ostale prateće djelatnosti u prijevozu (52.29)

– Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije (77.11)

– Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava (77.34)

– Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava ((77.35)

– Taksi služba (49.32)

– Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti (uključuju: izvođačku umjetnost, pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti; umjetničko stvaralaštvo; rad umjetničkih objekata) (90)

– Djelatnosti kockanja i klađenja (92)

– Djelatnost zabavnih i tematskih parkova (93.21)

TREĆA SKUPINA

– Održavanje i popravak motornih vozila (45.20)

– Poštanske i kurirske djelatnosti (53)

– Izdavačka djelatnost (58)

– Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa (59)

– Emitiranje programa (60)

– Telekomunikacije (61)

– Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (62)

– Informacijske uslužne djelatnosti ((63)

– Specijalizirane dizajnerske djelatnosti (74.1)

– Fotografske djelatnosti (74.2)

– Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača (74.3)

– Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje (96.02)

– Pranje i tekstilno čišćenje tekstila i krznenih proizvoda (96.01)

– Djelatnost za njegu i održavanje tijela (96.04)

Članak 5.

Obveznici plaćanja članarine u djelatnosti trgovine razvrstavaju se u posebne skupine i to:

PRVA SKUPINA

– Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (47.19)

– Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama (47.25)

– Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (47.26)

– Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama 47.5)

– Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama (47.6)

– Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama (47.71)

– Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože (47.72)

– Ljekarne (47.73)

– Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavaonicama (47.74)

– Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (47.75)

– Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama (47.76)

– Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama (47.77)

– Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama (47.78)

– Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama (47.79)

– Trgovina na malo na štandovima i tržnicama (47.8)

– Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica (47.9)

– Trgovina na malo preko pošte ili interneta (47.91)

– Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica (47.99)

– Trgovina motornim vozilima (45.1)

– Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila (45.32)

– Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala (45.40)

– Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (47.30)

DRUGA SKUPINA

– Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (uključuje: trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; ostalu trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama) (47.1)

– Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (uključuje: trgovinu na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama; trgovinu na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; trgovinu na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavaonicama; trgovinu na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama; trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama) (47.2)

TREĆA SKUPINA

– Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala (45)

– Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila (45.31)

– Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala (45.40)

– Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom (uključuje: trgovinu na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom; trgovinu na veliko cvijećem i sadnicama; trgovinu na veliko; trgovinu na veliko živom stokom; trgovinu na veliko sirovom i štavljenom kožom) (46.2)

– Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom (uključuje: trgovinu na veliko voćem i povrćem; trgovinu na veliko mesom i mesnim proizvodima; trgovinu na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima; trgovinu na veliko pićima; trgovinu na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; trgovinu na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima; trgovinu na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke; nespecijaliziranu trgovinu na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima) (46.3)

– Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo (uključuje: trgovinu na veliko tekstilom; trgovinu na veliko odjećom i obućom; trgovinu na veliko električnim aparatima za kućanstvo; trgovinu na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje; trgovinu na veliko parfemima i kozmetikom; trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima; trgovinu na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu; trgovinu na veliko satovima i nakitom; trgovinu na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo) (46.4)

– Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom (uključuje: trgovinu na veliko računalima, perifernom opremom i softverom; trgovinu na veliko električnim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom) (45.5)

– Ostala specijalizirana trgovina na veliko (uključuje: trgovinu na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; trgovinu na veliko metalima i metalnim rudama; trgovinu na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; trgovinu na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; trgovinu na veliko kemijskim proizvodima; trgovinu na veliko ostacima i otpacima (46.7)

– Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom (uključuje: trgovinu na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom; trgovinu na veliko alatnim strojevima; trgovinu na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo; trgovinu na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje; trgovinu na veliko uredskim namještajem; trgovinu na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom) (46.6)

– Nespecijalizirana trgovina na veliko (46.9)

ČETVRTA SKUPINA

Sve djelatnosti iz treće skupine koje se bave i vanjskom trgovinom.

Obveznici plaćanja članarine iz članka 4. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

A

B

C

D

Prva
skupina

0,2000

0,1840

0,1600

0,1440

Druga skupina

0,1600

0,1440

0,1200

0,1040

Treća
skupina

0,1200

0,1040

0,0800

0,0640

Obveznici plaćanja članarine iz članka 5. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

A

B

C

D

Prva
skupina

0,0400

0,0384

0,0344

0,0320

Druga skupina

0,0320

0,0304

0,0280

0,0264

Treća
skupina

0,0240

0,0224

0,0200

0,0184

Četvrta skupina

0,0160

0,0104

0,0080

0,0080

TURISTIČKI RAZRED

Turistička članarina plaća se prema razredu turističkog mjesta.

Grad Zabok sa naseljima svrstani su u turistički razred D, a sam Zabok u turistički razred B

Iznos članarine izračunava se na slijedeći način: ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencije prometa (bez boravišne pristojbe naplaćene po noćenju) množi se s koeficijentom mjesta.

U nalogu za plaćanje upisuju se slijedeći podaci:

Primatelj: TZ Grada Zaboka, prolazni račun:

za TURISTIČKU ČLANARINU:1001005-1751927157

za BORAVIŠNU PRISTOJBU:1001005-1751904745

Model :67 OIB

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB

Opis plaćanja: Uplata turističke članarine / boravišne pristojbe

Ispunjeni TZ obrazac ( može se nabaviti u Knjižari ) zajedno sa kopijom uplatnice potrebno je dostaviti u poreznu upravu u Zaboku do 29.02.2012.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica koju koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu.

Visina boravišne pristojbe ovisi o turističkom razredu u koje je svrstano naselje i o razdoblju sezone.

Obveznici plaćanja boravišne pristojbe su:

1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,

2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising),

3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu,

4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do dvanaest godina starosti,

2. osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,

3. sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,

4. sezonski radnici,

5. članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada,

6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,

7. vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,

8. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,

9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50 % plaćaju:

1. osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti,

2. osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Članovima uže obitelji vlasnika kuće ili stana za odmor smatraju se:bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

Korisni linkovi – preuzeti sa Internet stranice Ministarstva turizma

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma

>> Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) ; (NN 88/10)
Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08) ; (NN 112/09) ; (NN 33/10) ; (NN 62/10)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08)
 • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)
 • Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 69/08) ; (NN 83/09)
 • Pravilnik o upisniku putničkih agencija (NN 30/08)
 • Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija (NN 30/08)
 • Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (NN 62/96) ; (NN 23/97) ; (NN 134/98)
 • Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (NN 78/96) ; (NN 47/97) ; (NN 80/98)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (NN 5/08)
 • Arhiva

>> Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06) ; (Zakon o boravišnoj pristojbi, NN 152/08, članak 34. stavak 3.) ; (NN 43/09) ; (NN 88/10)
Provedbeni propisi:

>> Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 110/10)
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 45/94) ; (NN 114/09)
 • Arhiva

>> Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10)
Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09) ; Ispravak Pravilnika (NN 9/10) ; Izmjene i dopune (NN 61/10) ; Izmjene i dopune (NN 82/10) ; Izmjene (NN 36/11) ; Izmjene i dopune (NN 89/11) ; Izmjene (NN 146/11)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)
 • Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09)
 • Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 19/11)
 • Arhiva

>> Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) ; (NN 59/09)
Provedbeni propisi:

 • Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2012. godinu (NN 119/11)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2011. godinu (NN 96/10)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i vremenu važenja vinjete, mjesto na koje se lijepi te način evidencije i izdavanja vinjete (NN 26/10)
 • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu (NN 139/09) ; (NN 38/10)
 • Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09) ; (NN 36/11)
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 113/09)
 • Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)
 • Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone u turističkim općinama i gradovima (NN 92/09)

>> Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)

 • Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (NN 12/11)
 • Uredba o načinu i postupku procjene vrijednosti turističkog zemljišta, odnosno građevina u kampovima, načinu isplate kod civilne diobe, načinu utvrđivanja tržišne cijene ostalog građevinskog zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine (NN 12/11)
 • Uredba o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (NN 12/11)

>> Zakon o igralištima za golf (NN 152/08) ; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf (NN 80/10) : Zakon o prestanku važenja Zakona o igralištima za golf (NN 130/11)

Skip to content