Novosti

OBAVIJEST – odobrava se poslovanje u produženom radnom vremenu

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 335-01/14-01/01

URBROJ: 2197/01-05/2-14-5

Zabok,09.06.2014.

Predmet: Odobrenje rada u produženom radnom vremenu

za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva 2014.

Povodom sudjelovanja Hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu, te potrebe rada ugostitelja uproduženom radnom vremenu, a na temelju članka 42. Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko – Zagorske županije” br. 09/13.) i članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije” br. 3/07. i 25/09.) gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek, oec. donosi sljedeći

Z A K LJ U Č A K

I. Za vrijeme trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu 2014. godine, povodom sudjelovanja Hrvatske nogometne reprezentacije, a radi organiziranog praćenja svih utakmica, odobrava se poslovanje u produženom radnom vremenu, svim ugostiteljskim objektima na području Grada Zaboka do 02:00 sata iza ponoći.

II. Zahtijeva se od ugostiteljskih objekata iz točke I. ovog Zaključka da za posluživanje pića na otvorenim prostorima ne koriste staklenu ambalažu.

III. Temeljem članka 10. Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 30/09.) odobrava se povećanje razine buke za vrijeme programa iz točke 1. ovog Zaključka, na način da ista ne smije u drugim dijelovima grada prelaziti dopuštene granice.


GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.

Skip to content