Novosti

Obavijest Plavinke!

Sukladno članku 72. Zakona o održivoj uporabi pesticida PLAVINKA d.o.o. obavještava javnost da će se dana 28., 29. i 30. lipnja 2023. godine od 07:00 – 15:00 sati na gradskom groblju Zabok (plato i staze) vršiti primjena herbicida TOTAL UP za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih te drvenastih i vodenih korova.

Navedeno sredstvo primijeniti će se u koncentraciji od 500 ml/1000 m2 uz utrošak vode od 25 l/1000 m2. Navedeno sredstvo označeno je oznakom upozorenja H411: otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Pristup tretiranim površinama je dozvoljen nakon što se škropivo osuši, nakon toga nema posebnih uputa i opasnosti za građanstvo.

U slučaju udisanja izmaglice škropiva potrebno je zatražiti pomoć liječnika u slučaju pojave tegoba. U slučaju dodira sredstva s kožom potrebno je odstraniti onečišćenu odjeći u obuću i kožu isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć liječnika. Nakon dodira sredstva s očima potrebno je ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom vode i nastaviti najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmakne kapke. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.“

Skip to content