Novosti

Obilježavanje Dana civilne zaštite 1. ožujka

Dana 1. ožujka 1972. godine osnovana je Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu koja je 18. prosinca 1990. godine proglasila 1. ožujka kao Međunarodni dan civilne zaštite, to je svojom odlukom iz 1992. godine prihvatila i Vlada Republike Hrvatske te je 1. ožujka i naš nacionalni Dan civilne zaštite.

Zadaće civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne, a budućnost civilne zaštite je svakako u razvijanju dobrih planova i djelovanju na prevenciji i zaštiti i spašavanju od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa, te obuci pripadnika civilne zaštite.

Dan civilne zaštite obilježava se u brojnim zemljama pa tako i u Hrvatskoj kroz razne izložbe, pokazne vježbe, edukaciju.
Ove godine Grad Zabok se aktivno uključuje u obilježavanje Dana civilne zaštite radnom sjednicom Stožera zaštite i spašavanja.

Na dnevnom redu je Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Zaboka za 2011. godinu, koje će razmotriti Gradsko vijeće na sjednici 5. ožujka, te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Z Zaboka u 2012. godini, koje je donijelo Vijeća na sjednici 28. 12. 2011.

Svim pripadnicima civilne zaštite čestitamo njihov dan i želimo da hrabro i požrtvovno kao i do sada pridonose da stradavanje civilnog stanovništva bude što manje.

ISPRED STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA ZABOKA

Nevenka Gregurić

DUZS službe za civilnu zaštitu, vatrogastvo i sustav 112 pripremili su za vas detaljne upute koje možete ovdje preuzeti.

Upute za građane

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content