Obilježja grada Zaboka

Grb i zastava grada Zaboka

Obilježja Grada Zaboka su grb, zastava i Dan Grada Zaboka.
Ovim obilježjima predstavlja se Grad Zabok i izražava pripadnost Gradu Zaboku.
Grb Grada Zaboka je varijacija grba obitelji Zaboky de Zabok iz 1575. godine, a čine ga štit sa srebrnim obrubom, bordo crvenim poljem na kojem na stražnjim nogama uzdignuti stoje s lijeve strane srebrni grifon (krilati lav, tj. orolav), a s desne strane srebrni lav, gledajući jedan u drugog mrkim pogledom. Dvjema prednjim šapama zajedno drže iznad sebe kacigu tirkizno plave boje s dijademom podloge bijele boje i križem bijele boje na sredini kacige.

Zastava Grada Zaboka je pravokutnog oblika tirkizno plave boje, veličine u omjeru M: 1:2. Na lijevoj strani zastave u jednakim razmacima od rubova nalazi se grb Grada Zaboka, koji seže do dvije trećine veličine zastave, u omjeru M:5:4,5. Zastava je obrubljena srebrnim resama.
Dan Grada Zaboka je 22. svibanj, blagdan Svete Jelene, zaštitnice Grada Zaboka, koji se svečano slavi. Povodom Dana Grada održava se svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), na kojoj se dodjeljuju priznanja te se priređuju i druge svečane manifestacije.

Priloženi dokumenti

Skip to content