Novosti

OBJAVA BODOVNE LISTE ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U 2012. GODINI

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka od 28. siječnja 2010. godine, a u skladu s točkom 6. Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za školsku godinu 2011/12, Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Zaboka, temeljem kriterija iz Pravilnika o stipendijama, na sjednici od 29. veljače 2012. godine razmotrilo je sve zaprimljene zahtjeve te sastavilo i objavljuje

BODOVNU LISTU

ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U 2012. GODINI

Red Br.

Prezime, ime

Fakultet

Upisana godina

UKUPNI

BODOVI

Marković, Adrijan

Filozofski

Sociologija

5.

242,14

Grah, Marijana

Pravni

Socijalni rad

3.

218,00

Martinko, Ines

Šumarski

Urbano šumarstvo

3.

210,00

Rahmanović, Samra

Arhitektonski

3.

208,53

Gregurić, Dario

Veleučilište u VŽ

Teh. i gosp. logistika

1.

170,77

Jelenčić, Majda

Filozofski

Psihologija

5.

169,00

Lihter, Iva

PMF

Geologija

3.

158,64

Jurinec, Dijana

Ekonomski

Poslovna ekonomija

3.

156,00

9.

Novosel, Neda

Hrvatski studij

Sociologija

3.

155,80

Tumpa, Bruno

Prometni

Aeronautika

2.

155,00

Krčar, Dino

Ekonomski

Menagement

5.

155,00

Younis, Miriam

Akademija likovnih umjetnosti

2.

152,20

Šivalec, Tomislav

Tehničko veleučilište

3.

142,50

Cujzek, Tea

Katolički bogoslovni

3.

140,29

Benko, Tomislav

FOI –VŽ

Poslovni sustavi

1.

140,00

Kušec, Mateja

Učiteljski fakultet u Čakovcu

1.

132,40

Franjčec, Janja

Zdravstveno veleučilište

Med. – lab. dijagnostika

2.

122,86

Družinec, Mirna

Strojarstvo i brodogradnja

2.

100,00

Hranić, Ana

FOI – VŽ

Tehnologije u poslovanju

1.

90,00

U tablici nisu bodovani zahtjevi koje su podnijeli Mishell Novosel i Bruno Dragčević jer su ostvarilipravo na drugu stipendiju i Agneza Novogradec koja nije redovan student.

Zainteresirani kandidati mogu izvršiti uvid u postupak bodovanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka.

Na objavljenu Bodovnu listu može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada Zaboka u roku 8 dana od dana objave.

Po provedenoj proceduri, sa kandidatima s liste koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će zaključen Ugovor.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Tihomir Vrančić

Skip to content