Novosti

OBJAVA BODOVNE LISTE ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U 2015. GODINI

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
i javne potrebe

KLASA: 604-02/15-01/02
URBROJ: 2197/01-05/2-15-8
Zabok, 19.03.2015.

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 2/10 i 1/15.), a u skladu s točkom 6. i točkom 7. Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za školsku godinu 2014/15, Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Zaboka, temeljem kriterija iz Pravilnika o stipendijama, na sjednici od 19. ožujka 2015. godine razmotrilo je sve zaprimljene zahtjeve, te sastavilo i objavljuje

BODOVNU LISTU

ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U 2015. GODINI

Prezime, ime

Fakultet, smjer, godina studija

Ukupni bodovi

Bartolin Karla

Pravni fakultet,

pravo, 1. god.

360,66

Kalac Gloria

Integrirani diplomski i preddiplomski učiteljski studij,

razredna nastava 4. god.

227,5

Vukić Marina

Grafički fakultet,

tehničko-tehnološki, modul: multimedija, 5. god.

220

Lihter Marko

Informacijska i komunikacijska tehnologija,

radiokomunikacijske tehnologije,4. god.

199,62

Šivalec Tomislav

Elektrotehnika, elektroenergetika, 4.god.

188,33

Šimag Marija

Filozofski fakultet, pedagogija/indologija, 3.god.

173,6

Gregurić Igor

Filozofski fakultet,

češki i slovački, 1. god.

166,2

Vrbanek Denis

Geotehnički fakultet,

inženjerstvo okoliša, 1. god.

165

Grabušić Ena

Fakultet organizacije i informatike,

ekonomika poduzetništva,

1. god.

157,85

Bukovac Ana-Marija

Pravni fakultet, 1. god.

157,84

Ivanek Tomislav

Fakultet strojarstva i brodogradnje,

Zavarene konstrukcije, 4.god.

156,66

Rafaj Tomislav

Elektrotehnika, 2.god.

156,12

Kolar Dalija

Ekonomski fakultet,

Poslovna ekonomija, 1. god.

147,66

Bartol Ana- Marija

Agronomski fakultet,

biljne znanosti, 2.god.

135

Knezić Anja

Akademija likovnih umjetnosti,

animirani film i novi mediji, 2.god.

135

Iskrić Petra

Kineziologija

kineziologija, 3.god.

127

Buzjak Domagoj

Fakultet strojarstva i brodogradnje,

računalno inženjerstvo,

3. god.

126,6

Kušan Tea

Učiteljski fakultet u Čakovcu,

učiteljski studij, 1. god.

122,69

Tuđa Tomislav

Tehničko veleučilište,

graditeljstvo, 1.god.

121,15

Benčić Patricija

Veleučilište u Rijeci,

Stručni studij Informatike, 1. god.

113,6

Barušić Katarina

Filozofski fakultet družbe Isusove,

filozofija i religijske znanosti, 2. god.

111,4

Kosir Tea

Zdravstveno veleučilište, medicinsko-laboratorijskadijagnostika, 2. god.

110,72

Martinić Marko

Stručni studij poslovanja i upravljanja,

Menađment uredskog poslovanja, 1.god.

105

Janjčec Andrea

Agronomski fakultet,

biljne znanosti, 2. god.

103

Vincelj Ira

Pravni fakultet,

pravo, 1.god.

95,66

Krznar Danijela

Pravni fakultet,

pravo, 1. god.

87,8

Vinko Kotarski

Kineziološki fakultet,

kineziologija, 1. god.

82,3

Đurkan Filip

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,

ekoinženjerstvo, 1.god.

81,92

PetričekJelena

Ekonomski fakultet,

poslovna ekonomija, 1. god.

75

Nikešić Kristina

Pravni fakultet,

javna uprava, 1. god.

0

Herceg Zdravko

Tehnički fakultet u Rijeci, strojarstvo, 1. god.

0

Krajačić Katarina

Agronomski fakultet,

ekološka poljoprivreda, 1.god.

0

Arl Zrinka

Kroatistika,

Hrv. jezik i književnost, 1.god.

0

Benko Tomica

Tehničko veleučilište, Informatički dizajn

0

Martinić Luka

Kineziološki fakultet

0

Tomek Mario

Ekonomski fakultet,

Poslovna ekonomija 1.god.

0

U tablici nisu bodovani zahtjevi: Kristine Nikešić, Katarine Krajačić, Tomice Benka i Luke Martinića jer im ostvareni prosjek ocjena zadnje godine školovanja nije u skladu s uvjetima natječaja, te Zrinke Arl, Zdravka Hercega i Maria Tomeka, jer im prihod po članu domaćinstva prelazi iznos određen u uvjetima Natječaja.

Zainteresirani kandidati mogu izvršiti uvid u postupak bodovanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka.

Na objavljenu Bodovnu listu može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada Zaboka u roku 8 dana od dana objave.

Studenti s ove Bodovne liste koji ostvare pravo na državnu ili županijsku stipendiju, nemaju pravo na stipendiju Grada Zaboka. Za ostvarena prava na stipendije po drugim natječajima, ravnomjerno se pomiče redoslijed na Bodovnoj listi.

Po provedenoj proceduri, s kandidatima s Bodovne liste koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će zaključen Ugovor.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Bojana Birač

Skip to content