Novosti

OBJAVA BODOVNE LISTE ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA u 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 604-02/16-01/02

URBROJ: 2197/01-05/3-16-9

Zabok, 17.02.2016.

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 2/10 i 1/15.), a u skladu s točkom 6. i točkom 7. Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za školsku godinu 2015/16, Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Zaboka, temeljem kriterija iz Pravilnika o stipendijama, na sjednici od 17. veljače 2016. godine razmotrilo je sve zaprimljene zahtjeve, te sastavilo i objavljuje

BODOVNU LISTU

ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U 2016. GODINI

Prezime, ime

Fakultet, smjer, godina studija

Ukupni bodovi

Ivanković Ana

Sveučilište u Zadru, Talijanski jezik i književnost, Španjolski jezik i književnost, god studija:1.

199,6

Pavlić Lucija

Tekstilno- tehnološki fakultet, Odjevna tehnologija, god studija:3.

196,8

Pavlić Martina

Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu, Javna uprava, god studija: 1.

171,42

Vrgoč Ana

Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Konstrukcijski smjer, god studija:3.

165

Kušan Martina

Prirodoslovno- matematički fakultet u Zagrebu, Geografija istraživački smjer, god studija:1.

164

Buzjak Domagoj

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Računalno inženjerstvo, god studija: 4.

163,40

Mak Viktorija

Učiteljski fakultet u Zagrebu, Učiteljski studij s engleskim jezikom, god studija: 1.

160

Benko Tomica

Tehničko veleučilište Zagreb, Informatika, god studija: 3.

157,66

Kolar Dalija

Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija, god studija: 2.

132,9

Janjčec Andrea

Agronomski fakultet, Biljne znanosti, god upisa: 3.

125

Vrgoč Sara

Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci, Likovna pedagogija, god studija: 2.

121

Kartalija Ana

Filozofski fakultet, Slovački, Sociologija, god studija: 1.

117,60

Vincelj Ira

Pravni fakultet, Pravo, god studija: 2.

108,60

Mihovilić Mihaela

Učiteljski fakultet Zagreb u Čakovcu, Inter. preddipl. i dipl. učiteljski studij s informatikom, god studija: 2.

102,2

Miletić Alen

Tehničko veleučilištu u Zagrebu, Mehatronika, god studija: 1.

95,80

Bivol Dorotea

Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Ekonomika poduzetništva, god. studija 1.

95

Ivančić Marina

Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Ekonomika poduzetništva, god. studija 1.

95

Deak Petar

Tehničko veleučilište u Zagrebu, Stručni studij graditeljstva, god studija: 1.

73,80

Nikešić Kristina

Pravni fakultet u Zagrebu, Javna uprava, god studija: 1.

0

Tuđa Blaž

Arhitektonski fakultet, Arhitektura urbanizam, god studija:1.

0

U tablici nisu bodovani zahtjevi: Kristine Nikešić, jer joj ostvareni prosjek ocjena zadnje godine školovanja, nije u skladu s uvjetima natječaja, te Blaža Tuđa jer mu prihod po članu domaćinstva prelazi iznos određen u uvjetima Natječaja.

Zainteresirani kandidati mogu izvršiti uvid u postupak bodovanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka.

Na objavljenu Bodovnu listu može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada Zaboka u roku 8 dana od dana objave.

Studenti s ove Bodovne liste koji ostvare pravo na državnu ili županijsku stipendiju, nemaju pravo na stipendiju Grada Zaboka.

Po provedenoj proceduri, s kandidatima s Bodovne liste koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će zaključen Ugovor.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Bojana Birač
Objavljeno 17. 2. 2016.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content