Novosti

OBJAVA BODOVNE LISTE ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA u 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Odbor za stipendije

KLASA: 604-02/17-01/01

URBROJ: 2197/01-05/2-18-8

Zabok, 09.01.2018.

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 2/10 i 1/15.), a u skladu s točkom 6. i točkom 7. Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za školsku godinu 2017/2018., Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Zaboka, temeljem kriterija iz Pravilnika o stipendijama, na sjednici od 09. siječnja 2017. godine razmotrilo je sve zaprimljene zahtjeve, te sastavilo i objavljuje

BODOVNU LISTU

ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Prezime, ime

Fakultet, smjer, godina studija

Ukupni bodovi

Roginić Matija

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Strojarstvo-konstrukcije, 2.

203.6

Martinko Ivan

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1.

120,6

Draganić Mislav

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Mehatronika i robotika, 2.

102

Kužnar Ana

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1.

95

Bedeniković Jelena

Šumarski fakultet, 1.

86,2

Hajdaš Sara

Zdravstveno veleučilište, Sanitarno inženjerstvo, 1.

79

Nisu bodovani zahtjevi kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za ostvarenje stipendije, te njihovi zahtjevi nisu uzeti u razmatranje i to:

Lucije Vite Hanžić jer prihodi po članu domaćinstva prelaze iznos određen u uvjetima Natječaja.

Igora Jurineca jer prihodi po članu domaćinstva prelaze iznos određen u uvjetima Natječaja.

Doris Valec jer prihodi po članu domaćinstva prelaze iznos određen u uvjetima Natječaja.

Zainteresirani kandidati mogu izvršiti uvid u postupak bodovanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka.

Na objavljenu Bodovnu listu može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada Zaboka u roku 8 dana od dana objave.

Studenti s ove Bodovne liste koji ostvare pravo na državnu ili županijsku stipendiju, nemaju pravo na stipendiju Grada Zaboka.

Po provedenoj proceduri, s kandidatima s Bodovne liste koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će zaključen Ugovor.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Bojana Birač

Dostaviti:

1. GRAD ZABOK

www.zabok.hr

2. Pismohrana.

Skip to content