Novosti

Objava kandidacijskih i zbirnih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Zaboka

Zabok, 9. prosinca 2014.

Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Zaboka objavljuje kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora.

LISTE SU NAVEDENE PREMA ABECEDNOM REDU NAZIVA PREDLAGAČA – POLITIČKIH STRANAKA

MJESNI ODBOR I

MJESNI ODBOR II

MJESNI ODBOR III


MJESNI ODBOR IV

MJESNI ODBOR V


MJESNI ODBOR VI

MJESNI ODBOR VII

Download Kandidacijska_lista_MO_VII_HDZ.pdf
Download MO_I__HDZ.pdf
Download MO_I___SDP.pdf
Download MO_I___ZBIRNA.pdf
Download MO_II__HDZ.pdf
Download MO_II_SDP.pdf
Download MO_II___ZBIRNA.pdf
Download MO_III_HDZ.pdf
Download MO_III__SDP.pdf
Download MO_III___ZBIRNA.pdf
Download MO_IV_HDZ.pdf
Download MO_IV_SDP.pdf
Download MO_IV_ZBIRNA.pdf
Download MO__V_HDZ.pdf
Download MO_V__SDP.pdf
Download MO_V_ZBIRNA.pdf
Download MO_VI___HDZ.pdf
Download MO_VI_SDP.pdf
Download MO_VI_ZBIRNA.pdf
Download MO_VII_HDZ.pdf
Download MO_VII_SDP.pdf
Download MO_VII_ZBIRNA.pdf
Skip to content