Novosti

OBJAVA KANDIDACIJSKIH I ZBIRNIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA ZABOKA

Zabok, 26. travnja 2019. Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Zaboka objavljuje kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora.

LISTE SU NAVEDENE PREMA ABECEDNOM REDU NAZIVA PREDLAGAČA – POLITIČKIH STRANAKA (u kompletu za svaki mjesni odbor sa zbirnom listom).

MJESNI ODBOR I

MJESNI ODBOR II

MJESNI ODBOR III

MJESNI ODBOR IV

MJESNI ODBOR V


MJESNI ODBOR VI

MJESNI ODBOR VII

Download MO-I-pravovaljane-kandidacijske-liste-HDZ-SDP-ZBIRNA.pdf
Download MO-II-pravovaljane-kandidacijske-liste-Bandi-Milan-365-HDZ-SDP-ZBIRNA.pdf
Download MO-III-pravovaljane-kandidacijske-liste-HDZ-HSU-SDPi-HNS-ZBIRNA.pdf
Download MO-IV-pravovaljene-kandidacijske-liste-BANDI-MILAN-365-HDZ-SDP-ZBIRNA.pdf
Download MO-V-pravovaljane-kandidacijske-liste-HDZ-SDP-ZBIRNA.pdf
Download MO-VI-pravovaljane-kandidacijske-liste-HDZ-i-ZDS-SDP-ZBIRNA.pdf
Download MO-VII-pravovaljene-kandidacijske-liste-HDZ-SDP-ZBIRNA.pdf
Skip to content