Novosti

Objava pravovaljano prihvaćenih lista i kandidatura

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zaboka dana 30.04.2021. u 08:20 sati objavljuje:

Pravovaljano predložene kandidacijske liste te zbirnu listu za izbor članova Gradskog vijeća Grada Zaboka

Zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor Gradonačelnika Grada Zaboka

Download Zbirna-lista-kandidata-za-gradona-elnika-Zabok.pdf
Download Rje-enja-o-prihva-enim-kandidacijskim-listama-za-izbor-lanova-Gradskog-vije-a-Grada-Zaboka.pdf
Skip to content