Novosti

OBJAVLJUJE SE BODOVNA LISTA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U 2014. GODINI

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 604-02/14-01/03

URBROJ: 2197/01-05/2-14-10

Zabok, 06.03.2014.

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka od 28. siječnja 2010. godine, a u skladu s točkom 6. i točkom 7. Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za školsku godinu 2013/14, Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Zaboka, temeljem kriterija iz Pravilnika o stipendijama, na sjednici od 5. ožujka 2014. godine razmotrilo je sve zaprimljene zahtjeve te sastavilo i objavljuje

BODOVNU LISTU

ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U 2014. GODINI

Prezime, ime

Fakultet, smjer

Ukupni bodovi

1.

Novogradec Agneza

Ekonomski, Poslovna ekonomija

195,60

2.

Vrhovec Jurica

Agronomski fakultet, Biljne znanosti

185,00

3.

Šanti Danijel

Tehničko veleučilište, Elektrotehnika

181,40

4.

Antolković Viktorija

Filozofski, Povijest i pov. umjetnosti

177,80

5.

Jadek Lidija

Pravni fakultet,

Pravo

172,50

6.

Tisanić Valentina

PMF,

Nastavnički

170,00

7.

Đurkan Katarina

Ekonomski, Računovodstvo i revizija

168,20

8.

Belanović Jelena

Farmaceutsko-biokemijski, Farmacija

165,00

9.

Tisanić Luka

FOI

Ekonomika poduzetništva

160,20

10.

Skozrit Dalia

Sveučilište u Zadru, Lat. jezik i rimska književnost

160,00

11.

Cujzek Tea

Katolički bogoslovni fakultet, Katehetski institut

158,40

12.

Valec Jelena

Ekonomski,

Marketinško upravljanje

157,20

13.

Goluban Martin

F. prometnih znanosti, Promet

151,20

14.

Jerneić Tea

Pravni fakultet,

Pravo

149,20

15.

Turk Marko

Zdravstveno veleučilište, Sanitarno inženjerstvo

148,60

16.

Kunović Lorena

Ekonomski,Poslovna ekonomija

135,40

17.

Kada Valentina

Veleučilište u Varaždinu, Teh. i gosp. logistika

135,00

18.

Đurkan Mislav

PMF

Inženjer matematike

134,00

19.

Krmek Ana

FERI (Maribor)

Medijska komunikacija

124,60

20.

Koprivnjak Vjeran

Veleučilište u Rijeci, Cestovni promet

115,00

21.

Turk Andrija

Pravni fakultet

Pravo

112,60

22.

Kužnar Maks

F. strojarstva i brodogradnje, Strojarstvo

105,80

23.

Vranić Alen

Učiteljski

Primarna nastava

102,20

24.

Kotarski Martin

F. strojarstva i brodogradnje, Strojarstvo

102,14

25.

Tisanić Martin

F. političkih Znanosti, Novinarstvo

95,60

26.

Bedeniković Nikola

Ekonomski, Poslovna ekonomija

94,60

27.

Vrček Katarina

Geotehnički

Inženjerstvo okoliša

0,00

28.

Gašpar-Fernežir Tihomir

Tehnički fakultet u Rijeci, Strojarstvo

0,00

29.

Buzjak Domagoj

F. strojarstva i brodogradnje, Računalno inženjerstvo

0,00

U tablici nisu bodovani zahtjevi: Vrček Katarine, Tihomira Gašpar-Fenežira i Domagoja Buzjaka jer im ostvareni prosjek ocjena zadnje godine školovanja nije u skladu s uvjetima Natječaja.

Zainteresirani kandidati mogu izvršiti uvid u postupak bodovanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka.

Na objavljenu Bodovnu listu može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada Zaboka u roku 8 dana od dana objave.

Studenti s ove Bodovne liste koji ostvare pravo na državnu ili županijsku stipendiju, nemaju pravo na stipendiju Grada Zaboka. Za ostvarena prava na stipendije po drugim natječajima, ravnomjerno se pomiče redoslijed na Bodovnoj listi.

Po provedenoj proceduri, s kandidatima s Bodovne liste koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će zaključen Ugovor.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Bojana Birač

Dostaviti:

1. GRAD ZABOK

– Oglasna ploča

www.zabok.hr

4. a/a.

Skip to content