Novosti

OBRTNIČKA KOMORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE SKREĆE PAŽNJU NA ZAKLJUČKE 4. SUSRETA PRIJEVOZNIKA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

Na 4. Susretu prijevoznika Hrvatske obrtničke komore (HOK), održanom21. rujna u Zagrebu pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kroz stručna izlaganja i raspravu razmotrene su brojne tematske cjeline vezane uz obavljanje prijevozničke djelatnosti. Ovaj stručni skup okupio je dvjesto sudionika, obrtnika prijevoznika iz cijele Hrvatske, predstavnike nekoliko ministarstava, županijskih i gradskih čelnika i drugih relevantnih institucija te predstavnike komorskog sustava. Ispred OKKZŽ skupu je prisustvovao potpredsjednik g. Darko Varga, predsjednik Ceha prijevoznika OKKZŽ g. Romeo Antolić i predsjednik prijateljske Komore iz Slovenije OOZ Šmarje pri Jelšah g. Darko Stojnšek.

4. Susret prijevoznika završen je usvajanjem zaključaka:

1. Predlažemo izradu druge faze Programa smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš, koja bi se primjenjivala za 2012., 2013. i 2014.g. (različite subvencije za prijevoznike)

2. Smatramo da je nužno zakonsko definiranje osobnih vozila (8+1) kao dopuštena djelatnost obavljanja prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu.

3. Potrebno je omogućiti preuzimanje Knjiga putnih listova i dozvola za povremeni prijevoz putnika u županijskim komorama, na način kao što je omogućeno preuzimanje dozvola za međunarodni prijevoz tereta.

4. Traži se dosljedna primjena članka 154. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Trenutačno se za prekršaj opterećenja vozila iznad najveće dopuštene mase ili dopuštenog osovinskog opterećenja sankcionira samo prijevoznike i vozača, iako navedeni članak propisuje da nitko ne smije preopteretiti vozilo. Odgovornost za navedeni prekršaj moraju snositi nositelji svih djelatnosti iz kojih proizlazi potreba izvršenja prijevoza, to su: naručitelj robe, isporučitelj robe, posrednik i prijevoznik.

5. Predlaže se ukidanje sadašnjih sedam zona rizika obveznog osiguranja vozila i formiranje jedinstvene zone za cijelu RH.

6. Traži se preciznije definiranje uvjeta za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu te strože i učestalije kontrole svih nadležnih inspekcijskih službi o primjeni istih.

7. Traži se oslobođenje malih brodara od plaćanja trošarina za energente koje koriste za pogon brodova i brodica za prijevoz putnika na kružnim putovanjima, jednodnevnim ili višednevnim putovanjima te za prijevoz tereta u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH. Stajalište Hrvatske obrtničke komore je da se male privatne brodare treba osloboditi plaćanja trošarina na naftne derivate kako bi mogli opstati prilikom ulaska RH u EU s obzirom da brodari iz zemalja u okruženju imaju do 60% niže cijene goriva.

Ceh prijevoznika Hrvatske obrtničke komore sa pripadajućim sekcijama prijevoza putnika, autotaksi prijevoznika i malih brodara okuplja oko 10.500 članova, za koje je ovaj susret bio prilika za informiranje o novim propisima, aktivnostima Ceha i sekcija na razini cijele Hrvatske te za raspravu o problemima i mogućnostima iznalaženja kvalitetnih rješenja, kako bi se unaprijedili uvjeti poslovanja u ovim djelatnostima.

Izvor: Zagorski list

Skip to content