Novosti

OBZOR 2020 (HORIZON 2020)

Obzor 2020 novi je program Europske unije za istraživanje i inovacije te je dio pogona za stvaranje novog rasta i stvaranje radnih mjesta u Europi. Različite vrste sredstava koje pružaju ova dva postojeća programa okupit će se u jedan koherentan okvir . To će osigurati sredstva za sve faze procesa inovacija na temeljnim istraživanjima te širenje tržišta. Ovaj će program po prvi put združiti istraživanje i inovacije te im dati jedinstven skup pravila. Program Obzor 2020 financijski je instrument provedbe Unije inovacija.

Obzor 2020 obuhvaća sva sredstva za istraživanja i inovacije koje trenutačno pokriva Sedmi okvirni program za konkurentnost i inovacije – FP7 i Europski institut za inovacije i tehnologiju – EIP.

PRORAČUN: 78.6 millijardi eura (uključen je i budžet programa EURATOM)

CILJEVI PROGRAMA:

Program za istraživanje i inovacije financirat će tri ključna cilja:

1. Izvrsnost u znanosti (24.598 milijardi)

2. Industrijsko vodstvo (17.938 milijardi)

3. Društveni izazovi (31.748 milijardi)

4. Ne-nuklearne izravne akcije Zajedničkog istraživačkog centra (JRC), poseban program (1.962 millijardi)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. Izvrsnost u znanosti daje podršku kroz stipendije za vrhunske istraživače u „plavo nebo istraživanja“, jačanje obuke,vještina i prilika za razvoj karijere, ulaganja u nove tehnologije i EU istraživačku infrastrukturu.

Prijaviti se mogu istraživači iz svih zemalja svijeta bez obzira na dob, uključujući istraživače koji započinju svoja neovisna istraživanja.

2. Industrijsko vodstvo za cilj ima učiniti Europu privlačnijom lokacijom za ulaganja u istraživanja i inovacije ulaganjem u industrijsku tehnologiju, biotehnologiju, nanotehnologiju i svemirsku tehnologiju, napredne materijale, informacijske i komunikacijske tehnologije, naprednu proizvodnju i obradu, stvaranje novih radnih mjesta, pristup rizičnim financijama te potpora inovativnim malim poduzećima.

3. Društveni izazovi hvataju se ukoštac s glavnim pitanjima koja utječu na život europskih građana. Povećati će se učinkovitost istraživanja i inovacija u odgovarnju na ključne društvene izazove. Ulagat će se u zdravstvo, demografske promjene i blagostanje, sigurnost hrane, održivu poljoprivredu, istraživanje mora i pomorstva, bio gospodarstvo, učinkovitu i čistu energiju, pametni „zeleni“ promet, klimu, učinkovite resurse i sirovine.

4. Ne-nuklearne izravne akcije Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) – unutarnji znanstveni servis Europske komisije. Njegova je misija pružiti znanstvenu i tehničku podršku stvaranju EU politika, kao sučelje između istraživanja i EU politika te kao nadopuna istraživanjima financiranih iz programa OBZOR 2020.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu sve države članice Europske unije (EU 28), države klandidatkinje ( Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija, Turska) te potencijalne države kandidatkinje ( Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo) u skladu s općim uvjetima i načelima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije.

Prijaviti se mogu i odabrane treće zemlje koje zadovoljavaju posebne uvjete.

SLUŽBENE STRANICE: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

NACIONALNE SLUŽBENE STRANICE: http://www.obzor2020.hr/

Skip to content