Novosti

Od svih hrvatskih gradova Zabok izdvaja najviše za sport

Portal Gradonačelnik.hr analizirao je koji su gradovi u 2016. godini uložili najviše u sport. Prema podacima Ministarstva financija o izvršenju lokalnih proračuna, najviše je od svih gradova lani za sport izdvojio Grad Zabok. Zabok je, naime, izdvojio 30,64 % proračuna za sport, a najveća je stavka investicija u novu sportsku dvoranu. Za tu je namjenu Grad izdvojio 10,78 milijuna kuna, a aktivnosti sportaša, sportskih udruga i klubova financirao je s 1,64 milijuna kuna. Grad Zabok stvara pretpostavke za kvalitetniji život građana realizacijom projekata koji predstavljaju qonditio sine qua non. Izdvajanje za sport i rekreaciju kroz mjeru poticanja zdravog života doprinosi ostvarenju cilja održivog razvoja zajednice ostvarenog sinergijom znanja, iskustva i kulture .

Valja reći da je Zabok i u 2015. godini bio grad koji je najviše izdvajao za sport. Među deset gradova koji su protekle godine za sport izdvojili najviše iz svojih proračuna jesu i Donja Stubica koja se smjestila na treće mjesto (izdvojila je 26,57% proračuna za sport) te Klanjec na devetom mjestu (izdvojio 13,56 % proračuna za sport).

Izvor:www.zagorje.com

Skip to content