Novosti

Odabran izvođač radova za obnovu pruge Zaprešić – Zabok, radovi počinju u ljeto 2018.

Dana 22. ožujka 2018. godine, nakon provedenog postupka javne nabave za radove, donesena je odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za odabir izvođača radova za Projekt modernizacije i elektrifikacije željezničke pruge Zaprešić – Zabok. Na javnom otvaranju ponuda održanom 21. prosinca 2017. zaprimljeno je ukupno 7 ponuda koje su detaljno pregledane te je odabrana ponuda ponuditelja SWIETELSKY d.o.o. iz Zagreba.

Podsjetimo, vrijednost projekta iznosi 614,4 milijuna kuna te se s 85 posto sufinancira sredstvima EU fondova. Riječ je o dionici duljine gotovo 24 km na pruzi regionalnog karaktera Zaprešić – Čakovec. Po završetku modernizacije vrijeme putovanja brzih vlakova skratit će se za oko 50 posto, a putničkih za oko 30 posto. Time će se stvoriti i preduvjeti za uključivanje tih vlakova u sustav gradsko- prigradskoga prijevoza grada Zagreba. Početak radova planiran je u ljeto 2018., a završetak radova planiran je ljeto 2021. godine.

DETALJNIJE O PROJEKTU:

Dionica se proteže kroz dvije županije, Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju, a projekt obuhvaća sljedeće zahvate na dionici duljine 23,85 km:

• Građevinski parametri pruge poboljšat će se na projektiranu građevinsku brzinu od maksimalno 120 km/h. Pritom će se rekonstruirati pojedini lukovi na pruzi, odnosno postojeća trasa izmaknut će se na ukupno 6 km pruge, što će vozna vremena putničkih vlakova skratiti za oko 30 posto, a brzih vlakova za oko 50 posto.

• Pruga će se elektrificirati.

• Rekonstruirat će se kolodvori Novi Dvori, Luka, Veliko Trgovišće i Zabok, što podrazumijeva izgradnju novih perona, pothodnika, nadstrešnica, parkirališta, rekonstrukciju kolodvorskih zgrada, razdvajanje kolodvora Zabok na putnički i teretni dio, izgradnju nove zgrade za smještaj signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te ureda za izvršno osoblje u kolodvoru Zaboku.

• U stajalištima Pojatno, Kupljenovo i Žeinci bit će izgrađeni novi peroni, nadstrešnice i parkirališta.

• U kolodvorima i stajalištima bit će osiguran sustav videonadzora te vizualnog i audio obavještavanja putnika.

• Na dionici ugradit će se novi signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji te uređaji daljinskog upravljanja prometom kako bi se osigurali preduvjeti za brže, ali i sigurnije prometovanje vlakova.

• Suvremenim automatskim osiguranjem i sintetičkim popođenjem bit će modernizirano 15 željezničko-cestovnih prijelaza, četiri će prijelaza spojnim cestama biti preusmjerena na susjedne prijelaze, jedan će biti ukinut, a sve to kako bi se uz povećanje dopuštene brzine prometovanja vlakova podigla i propusnost i razina sigurnosti na sjecištima pruge i cesta.

• Uredit će se odnosno rekonstruirati te izgraditi potpuno nove pružne građevine kao što su četiri nova armiranobetonska mosta Vučerna, Lužki potok, Črnec i Horvacka te cestovni most Horvacka. Radi odvodnje uredit će se 35 propusta i kanali te na mjestima gdje je to potrebno uporni/potporni zidovi.

• S obzirom na to da će do Zaboka voziti elektromotorni vlakovi, to će pridonijeti zaštiti okoliša, i to smanjenjem emisije plinova te smanjenjem buke.

Izvor: www.zagorje.com

Skip to content