Novosti

Odbor za kulturu Grada Zaboka – POZIV ZA DOSTAVU PROGRAMA ZA MJESEC SVIBANJ 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Odbor za kulturu

KLASA: 610-02/13-01/02

URBROJ: 2197/01-05/3-13-1

Zabok, 15.03.2013.

Predmet: Svibanj – mjesec Grada Zaboka

– Poziv za dostavu programa

U sklopu priprema za organizaciju Svibanjskih svečanosti, pozivamo Vas da nam dostavite programe koje namjeravate ostvariti tijekom mjeseca svibnja u Zaboku, a koji su namijenjeni široj javnosti.

U prijavnici obavezno navedite:

1.datum i vrijeme održavanja programa,

2.naziv programa

3.mjesto održavanja programa.

Za sve pojedinosti vezane uz održavanje kulturnog programa (mjesto, datum, vrijeme), dužan se je pobrinuti sam organizator kulturnog programa.

Kako bismo programe na vrijeme pripremili za tisak, molimo da nam ih dostavite najkasnije do 10. travnja ove godine, na adresu Grad Zabok, Zivtov trg 10, 49210 Zabok ili na e-mail adresu: zvjezdana@zabok.hr.

Napomena: Svečana sjednica povodom Dana Grada Zaboka održat će se u srijedu 22.5. 2013. godine u OŠ K.Š. Gjalskog s početkom u 19.00 sati.

S poštovanjem,

Predsjednica Odbora za kulturuNevenka Gregurić

DOSTAVITI:

1.Zbor “Gjalski” Zabok
n/p Miljenka Pavlovića, J.J. Strossmayera 8,

2.KUD “Zabok”

n/p Krešimira Završki, S. Radića 1,

3.Društvo “Naša djeca”
n/p Jasenke Borovčak, S. Radića 15,

4.HU “Muži zagorskog srca”
n/p Rajka Fureša, Martinišće 45

5. DVJ “Zipkica” Zabok

n/p ravnateljice, Stjepana Radića 15

6.Ekološko društvo “Lijepa naša”

n/p Gordane Gregurić, Dubrava Zabočka 17a

7.OŠ K.Š. Đalski Zabok

n/p ravnatelja, Đački put bb

8.Srednja škola Zabok

n/p ravnateljice, I. i C. Huis 2

9.Gimnazija A. G. Matoša

n/p ravnateljice, Prilaz dr. F. Tuđmana 13

10.Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću
n/p ravnateljice, K.Š. Đalskog 3

11.Matica Hrvatska, Ogranak Zabok
n/p Gordane Dugorepec, ovdje

12.Puhački orkestar DVD Špičkovina

n/p Dalibora Čačko, Dubrava Zabočka 154

13.Limena glazba Prosenik

n/p Ivice Rožića, Prosenik Gubaševski 56

14.Gradski puhački orkestar

n/p Miljenka Vranić, Jakuševec Zabočki 10

15.Pučko otvoreno učilište Zabok
n/p ravnatelja, Kumrovečka 8

16.Gradska knjižnica Zabok
n/p ravnateljice, S. Radića 1

17.GOKUL

n/p Nenada Borovčaka, Naselje Borovčaki

18.Udruga “Zlatno srce”

n/p Štefanija Keresteš, M. Gupca 72

19.Udruga “Mraz”

n/p Ivane Radanović, Matije Gupca 53a

20.Filatelističko društvo “Zaboky”
n/p predsjednika, Kumrovečka 1

21.Vatrogasna zajednica Grada Zaboka
n/p predsjednika, I. i C. Huis 1

22.Ninjutsu klub “Bujinkan dojo Zabok”
n/p predsjednika, Jakuševec Zabočki 16

23.ŠPK “APEX” – Zabok,

n/p predsjednika, Prosenik Gubaševski 1

24.Udruga Regenerator,

n/p predsjednice, Zabok, K.Š. Gjalskog bb

25. GRAKAZ,

n/p predsjednice Vlaste Medić, Zabok, M. Gupca 72

26. RKT župni ured Sv. Jelene Križarice,

n/p župnika, Gajeva 4,

27. Za objavu na Internet stranicama Grada Zaboka,

28. Pismohrana.

Skip to content