Novosti

ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE NA IZBORU GRADONAČELNIKA GRADA ZABOKA

Gradsko izborno povjerentsvo Grada Zaboka objavljuje Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika Grada Zaboka. Odluku možete preuzeti na poveznici na dnu ove vijesti.

Download Odluka-o-pravu-na-naknadu-gradona-elnik.pdf
Skip to content