Novosti

Odluka o organizaciji rada i radnog vremena Gradske uprave

Gradonačelnik Grada Zaboka donio je dana 20. ožujka 2020. godine Odluku o organizaciji rada i radnog vremena Gradske uprave za vrijeme trajanja epidemije zarazne bolesti Covid-19.

Odluku možete preuzeti na niže navedenoj poveznici.

Grad Zabok

Download Odluka-o-organizaciji-rada-i-radnog-vremena-Gradske-uprave.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content