Novosti

Odobren projekt: Uzmi pare i napravi nešto za mlade

Nositelj projekta je Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, a partneri su Mreža udruga Zagor, Grad Zabok, Grad Pregrada i Grad Klanjec. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 54.000 kuna te traje do 30. studenog 2019. godine.

Projekt predstavlja pilotiranje prvih participativnih proračuna za mlade u Hrvatskoj, a što je praksa koju poznaje ne mali broj zemalja Europske unije. Cilj projekta je poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici te jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka.

Projektom se provode aktivnosti edukacije, analize proračuna iz perspektive mladih, provedba participativnog proračuna te informiranje. Mladi će steći znanja o dva aspekta financijske pismenosti – osobnim i javnim financijama. Analiza proračuna iz perspektive mladih sastojat će se od upitnika za samoevaluaciju proračunskih rashoda za mlade. Upitnik će analizirati koliko i u kojim proračunskim rashodima mladi participiraju kao korisnici. Izrađena metodologija bit će javno dostupna kao alat koji mogu koristiti druge općine i gradovi. Implementacija participativnog proračuna provest će se kroz informiranje, edukaciju i izbore. Mladi će se upoznati s osnovama participativnog proračuna te predlagati ideje. Donositelji odluka će s mladima razmotriti financijske i provedbene aspekte ideja i pomoći im finalizirati izvedive opcije. Formirat će se timovi koji će animirati mlade da izađu na izbore i odluče o tome koja će se ideja realizirati. Pobjednički projekt bit će financiran i implementiran od strane lokalne samouprave koje su u proračunima za 2019. godinu osigurale sredstva za participativni proračun. Završna konferencija okupit će regionalne i nacionalne dionike, youtworkere i udruge mladih i za mlade te kreirati preporuke JLS-ovima za veće uključivanje mladih u procese donošenja odluka.

Provedbom projekta povećat će se razina financijske pismenosti mladih, unaprijediti razumijevanje i informiranost te uključiti mlade u procese donošenja odluka i važnosti proračuna kao javne politike, osvijestiti lokalnu zajednicu o proračunskim izdacima za mlade, produbiti razumijevanje lokalne samouprave o potrebama i interesima mladih te povećati kvaliteta života mladih u zajednici kroz realizaciju konkretnih projekata koje su mladi odabrali kao prioritetne.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content