Novosti

Održan okrugli stol “Gradovi bez korupcije – Gradovi s budućnošću, prevencija korupcije u lokalnim samoupravama“

U Novinarskom domu u Zagrebu 23.03. 2011 održan je okrugli stol „Gradovi bez korupcije – Gradovi s budućnošću, prevencija korupcije u lokalnim samoupravama“ u organizaciji Akademije lokalne demokracije i konzultantske tvrtke C<_st13a_personname>hronos Info. Okrugli stol je organiziran povodom završetka antikorupcijskog projekta u gradovima Zabok i Vrbovec koji je trajao od ožujka do prosinca 2010. te promocije brošure „Zdrave organizacije – liječenje i prevencija korupcije u lokalnim samouporavama“ u kojima je opisano iskustvo <_st13a_personname>hrvatskih gradova.

„Malo se toga može učiniti samim nastojanjem da se suzbije zlo; naša najveća nada je u tome da se razvije dobro“ citat je kojim je prof.Josip Kregar otvorio okrugli stol prezentacijom o korupciji u lokalnoj samoupravi ističući time važnost edukacije, prevencije i suradnje građana sa lokalnim samoupravama te pohvalio napore koji se čine na tom planu.

Nakon kratke diskusije voditelj projekta g.Anton Florijan Barišić ,ispred C<_st13a_personname>hronos info, predstavio je pobliže projekt, procese koji su se provodili, način rada i alate te naglasio važnost participativnog pristupa radu, naime, zaposlenici lokalnih samouprava tokom radionica sami su definirali aktivnosti osjetljive na korupciju unutar lokalnih samouprava te pod vodstvom konzultanata C<_st13a_personname>hronos info sami elaborirali i rješenja. Neki od ciljeva na kojima će predane lokalne uprave nastaviti raditi su primjenjivanje metode strateškog planiranja u razvoju prevencije korupcije, poboljšanje upravljanja prihodima te razvoj učinkovitog sustava upravljanja ljudskim resursima. Kao rezultat rada u oba grada donešene su Strategije prevencije korupcije koje su trenutno u postupku usvajanja od strane Gradskih vijeća kao službeni i obvezujući dokumenti.

Gradonačelnici gradova Zabok i Vrbovec, g <_st13a_personname>Ivan Hanžek i g. Vladimir Bregović iskazali su zadovoljstvo zbog sudjelovanja na projektu te se obvezali na provedbe ciljeva navedenih u Strategijama. Objasnili su da im postojanje Strategije uvelike olakšava posao jer im daje smjernice i ciljeve prema kojima se njihovi gradovi trebaju razvijati. G. Bregović na kraju se našalio riječima: „Implementacija strateškog plana pomoći će mi u boljem razumijevanju birača te građana i pomoći da mi da dobijem i na sljedećim izborima.“

Na okruglom stolu su također nazočilii načelnici općina, predstavnici nevladinog sektora, te državne vlasti, među kojima i gđa. Nataša Đurović iz USKOK-a, koja je kao predstavnica represivnog pristupa borbi protiv korupcije pozdravila inicijativu i preventivni način borbe te naglasila da se na korupciju moramo obrušiti iz svih segmenata društva.

Pripremila: Petra Padjen

Skip to content