Novosti

Održan radni sastanak o pripremi projekata na program ZAŽELI

U četvrtak, 20. srpnja 2017. godine u Zaboku je radni sastanak o pripremi projekata na program ZAŽELI.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za program zapošljavanja žena ZAŽELI kao nastavak popularnog programa javnih radova iz proteklih godina objavljen je 30. lipnja ove godine. Kako bi se definirale potrebe, mogućnosti i kapaciteti potencijalnih prijavitelja s našeg područja, Krapinsko-zagorska županija je 20. srpnja 2017. u Zaboku organizirala radni sastanak s organizacijama Crvenog križa na području županije, centrima za socijalnu skrb, udrugama osoba s invaliditetom te predstavnicima HZZ-a Područnog ureda Krapina i Zagorske razvojne agencije d.o.o.

Zamjenica župana KZŽ Jasna Petek informirala je prisutne o mogućnosti prijave na natječaj te naglasila potrebu za umrežavanjem uz uvjet da se projektnim prijavama zastupi područje cijele županije. Ispred Zagorske razvojne agencije d.o.o. predstavljeni su uvjeti natječaja koji ima za cilj omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Ciljna skupina su nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na žene ranjivih skupina. Najniža vrijednost potpore je 900.000,00 kn, dok je najviša vrijednost projekta 10.000.000,00 kn uz intenzitet potpore do 100% prihvatljivih troškova. Prijavitelji mogu biti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Na projektu je obavezno partnerstvo s regionalnim ili područnim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb, dok prijavitelj može u projekt uključiti i ostale partnere – udruge JLS-ove, vjerske zajednice, ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama. Projekt može trajati najviše 30 mjeseci.

Na sastanku su iskazani planovi glede pripreme projektnih prijedloga organizacija Crvenog križa te pojedinih udruga te najavljeno održavanje pripremne radionice za zainteresirane prijavitelje u organizaciji Zagorske razvojne agencije d.o.o. u naredna dva tjedna.

Izvor:www.kzz.hr

Skip to content