Novosti

Održan stručni skup na temu “Darovita djeca – kako ih odgajati i razumjeti”

Dana 19.04.2018., u Zaboku održan je stručni skup za odgojno-obrazovne djelatnike na temu ‘Darovita djeca – kako ih odgajati i razumjeti’. Aktualna tema o darovitoj djeci okupila je tako brojne stručne suradnike iz zagorskih osnovnih i srednjih škola i vrtića.
– Cilj ovog skupa je da se ojačaju kompetencije u radu s djecom – objasnila je Vesna Tomorad, predsjednica radne skupine Futura koja je organizator skupa. Podsjetimo, riječ je o Radnoj skupni za podršku darovitim učenicima Krapinsko-zagorske županije učenicima Futura osnovanoj 2014. godine. – Ovo je već peti stručni skup koji organiziramo sa čime smo jako zadovoljni budući da je radna skupina Futura radna skupina koja se sastoji od entuzijasta odnosno ljudi koji su zaposleni u školama te rade svoj posao, a osjećaju da je darovitim učenicima potrebna veća podrška i veća briga – objasnila je Tomorad dodavši kako je zadovoljna što je Futura naišla na svesrdnu podršku Krapinsko-zagorske županije koja sve ideje prati na financijske i sve druge načine te omogućava provođenje ovakvih stručnih skupova i svih drugih aktivnosti koje su namijenjene podršci darovitim učenicima.

– Najvažniji i najbolji način da se da podrška darovitoj djeci da učitelji i profesori budu stručno osposobljeni jer djeca provode šest sati dnevno u školi te je jako važno da učitelji imaju pravilan i stručan pristup, odnosno da znaju prepoznati neke osobitosti darovitih učenika i njihove potrebe kako bi mogli odgovoriti na njih na odgovarajući način – ispričala je Tomorad dodavši da takva djeca u školi mogu biti zadovoljni te imati mogućnost za dobar i kvalitetan razvoj. – Stručnost učitelja je broj jedan – naglasila je Tomorad koja je pomnije objasnila kakva su darovita djeca. – Bitno je da učenici imaju motivaciju za aktivnosti i bitno je da su im ponuđene aktivnosti koje su primjerene njihovim potrebama – rekla je Tomorad.

Zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek koja se na samom početku stručnog skupa obratila prisutnima rekla je kako u Krapinsko-zagorskoj županiji ima mnogo darovite djece. – U Krapinsko-zagorskoj županiji ima postotak darovite djece kakav je i u Hrvatskoj, ali i svijetu, a to je deset posto, dok je u populaciji građana prosjek od dva do pet posto izrazito darovitih – objasnila je Petek koja nadodala kako je ta činjenica prepoznata u Krapinsko-zagorskoj županiji. – Radna skupina Futura je u Krapinsko-zagorskoj županiji našla svojeg suradnika. Naime, tijekom cijele godine pružamo podršku darovitim učenicima u sklopu redovite nastave, za što je potrebna edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika koja se provodi od 2014. – istaknula je Petek i pojasnila kako je osim educiranih djelatnika bitno imati još preduvjeta – identifikaciju darovitih učenika koja se ostvarila suradnjom s Udrugom psihologa Krapinsko-zagorske županije za sve škole koje imaju program rada s darovitom djecom, a nemaju stručnog suradnika psihologa. S njima se rade, kako je objasnila Petek, psihološka testiranja, a oni mogu sudjelovati i u zimskim i proljetnim radionicama koje organizira

Radna skupina Futura. Postoji i besplatni info telefon 0800 205208 na kojem se mogu dobiti sve potrebne informacije. – Darovita djeca, kao i djeca s poteškoćama u razvoju imaju posebne odgojno-obrazovne potrebe i te potrebe treba zadovoljiti. Ona trebaju biti standard, a ne nadstandard u školstvu – rekla je Petek.

U ime domaćina Grada Zaboka, prisutnima se obratila i zamjenica gradonačelnika Valentina Đurek koja i sama ima veliko iskustvo rada s djecom, budući da je radila dugi niz godina u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. – Na neki način smo kao profesori bili okrenuti prema djeci kojima je trebala pomoć u nastavi, dok smo ponekad, doduše u malim slučajevima, nesvjesno zanemarivali djecu koja su darovita – rekla je Đurek i pojasnila kako je ovaj stručni skup o darovitoj djeci odličan primjer kako i na darovitu djecu treba razmišljati. – Ako primjerice zanemarimo takvu djecu pola školske godine, njihov napredak zaustavljamo – naglasila je Đurek.

Dodajmo kako su teme stručnog skupa bili ‘Izazovi u roditeljstvu darovite djece i mladih’ koje je održala dr. sc. Jasna Arrigoni s Učiteljskog fakulteta u Rijeci, ‘Što je emocionalna diferencijacija’ koje drže pedagogija Vlatka Prpić i psihologinja ‘Vesna Tomorad’ te ‘Mjerenje kreativnosti: Epoc test’ kojef vode psihologinja Katarina Bionić i pedagoginja Marina Dinjar, na samom kraju predviđena je diskusija.

Izvor: www.zagorje.com

Skip to content