Novosti

Održana 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka

Prošlog četvrtka održana je 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka. Na dnevnom redu su se, između ostalog i našla izvješća o radu i financijska izvješća Zagorskog vodovoda d.o.o., Plavinke d.o.o., Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o., Vatrogasne zajednice Grada Zaboka. Direktor Zagorskog vodovoda rekao je kako su ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 58.347.253 kuna, ukupni ostvareni rashodi u iznosu od 58.290.175 kuna, a neto dobit poslije oporezivanja 32.296 kuna. Mihovilić je rekao, kako je nakon prošlogodišnjeg onečišćenja na izvoru potoka Reka u Loboru, taj se izvor neće više koristiti za potrebe Zagorskog vodovoda, zbog kako je kazao, opasnosti od sličnog onečišćenja. Direktor Plavinke d.o.o. Krešimir Končevski rekao je kako su ukupno ostvareni prihodi tog poduzeća u 2019. godini bili 1.452.293 kune, ukupni ostvarenih rashodi u iznosu od 1.449.579 kuna, a dobit razdoblja 958 kuna. Istaknuo je, kako su prošle godine povećane plaće radnicima na groblju i to u iznosu od 800 do 1000 kuna. – Planirana su bila i zapošljavanja u ovoj godini, no zbog situacije s koronakrizom to je na čekanju – istaknuo je Končevski. Direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma Rudolfa Perešina Sandra Mičin iznijela je podatak kako je aerodrom prošle godine bio domaćin mnogim događanjima, a festival balona je bio najznačajniji.

Izvršenje proračuna i programi građenja komunalne infrastrukture

Na dnevnom redu našao se i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2020. godinu. – Do 30. lipnja ukupni prihodi i primici iznosili su 22.051.650, 33, kuna, a ukupni rashodi i izdaci 19.883.658, 43 kuna. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 5.022.289.80 kuna – istaknula je pročelnica Upravnog odjela za financije Marija Sinković. Pročelnik Nenad Miletić govorio je o programima građenja komunalne infrastrukture u gradu. Rekao je da je u planu tzv. smirivanje prometa na cesti od FINA-e do pošte, na glavnoj cesti u Graborvcu kod dječjeg igrališta te kod Restorana Zaboky budući da su ondje zabilježene prometne nesreće. Rekao je kako su je dio financijskih sredstava otišlo za izgradnju javne rasvjete na državnoj cesti D1 odnosno Industrijskoj cesti. Osim toga, izdvojio je i kako izvršena rekonstrukcija Ulice Naselje Borovčaki, postavljena rasvjeta u Gajevoj ulcii i Ulici I. i C. Huis, asfaltirale su se nerazvrstane ceste, u skate parku su napravljene pješačke staze i postavljena je urbana oprema te kompletno rekonstruirano igralište u Grabrovcu.

Porezi i usklađenje poslovanja ZVJP Zabok

Na dnevnom redu tema je bila i prijedlog Odluke o porezima Grada Zaboka te je rečeno da se što se tiče poreza, ništa ne mijenja, a također tu je bila i Odluka za usklađenje poslovanja Zagorske javne vatrogasne postrojbe za Zakonom o vatrogastvu. – Grad Zabok zaprimio je 17. rujna zahtjev Zagorske javne vatrogasne postrojbe za donošenje odluke i potpisivanje sporazuma kojim će poslovanje Zagorske javne vatrogasne postrojbe uskladilo s novim zakonom, Zagorsku javnu vatrogasnu postrojbu zajedno su osnovala 23 osnivača – gradova i općina na čijem području postrojba obavlja svoju djelatnost. Obveza je Zagorske javne vatrogasne postrojbe da do 31. prosinca uskladi svoje poslovanje sa novim Zakonom o vatrogastvu. Zakon je bitno promijenio tijela ustanove, obzirom da sada određuje zapovjednika u funkciji ravnatelja ustanove (do sada je bilo moguće imenovati oba). Zapovjednika na mandat do 5 godina imenuje gradonačelnik osnivača, te Grad Zabok predlaže, obzirom da postrojba ima 23 osnivača, da to bude gradonačelnik Zaboka jer je postrojba proračunski korisnik Grada Zaboka. Zakon i direktno propisuje tko ulazi u vatrogasno vijeće postrojbe koje je do prije bilo upravno vijeće – rekla je pročelnica Natalija Gretić i dodaje kako zakon određuje da ZVJP Zabok. postrojba u županiji, ima 5 članova, predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice, predstavnika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, predstavnika vatrogasne zajednice grada odnosno općine, predstavnika radnika te predstavnika osnivača. Grad Zabok predlaže da predstavnik osnivača u vatrogasnom vijeću bude predstavnik Grada Zaboka, obzirom da je postrojba proračunski korisnik Grada Zaboka.

Na dnevnom redu našla se i točka o suglasnosti za zakup poslovnog prostora Gradske knjižnice K. Š. Đalski. Gradonačelnik Hanžek objasnio je kako postoji mogućnost zakupa kojeg bi Grad mogao uzeti u najam te proširiti knjižnicu. – Time bismo dobili i prostor za još više sadržaja, poput dnevnog boravka osoba starije životne dobi – naglasio je Hanžek. Jednoglasno je donesena odluka da Grad ide u najam.

Pitanja vijećnika

Što s tiče vijećničkih pitanja, najviše ih je imao Branko Piljek (nez.). Tako je, između ostalog tražio da mu se dostavi kojim medijima Grad plaća za promidžbu, također ga je zanimalo poslovanje Pučkog otvorenog učilišta. Zanimala ga je visina sredstava za javne potrebe u Gradu Zaboku. Što se tiče drugih vijećničkih pitanja Josipa Horvatina pitao je načelnicu Stožera civilne zaštite Grada Zaboka kakvo je stanje u Zaboku. – Što se tiče rada Gradske uprave, podijeljeni smo u dva tima, a sjednice možemo po potrebi i održavati online. Srećom, nismo u Zaboku nismo imali žarišta, građani se pridržavaju mjera, kao i ugostiteljski objekti, trgovine i pekare – rekla je Đurek. Horvatin je pitao i što je sa širokopojasnim internetom izvan centra grada na što je pročelnik Kruno Čačko odgovorio da što intenzivno radi na uvođenju interneta, no problem stvaraju imovinsko-pravni odnosi.

Vijećnicu Nevenku Gregurić zanimalo je što je s Područnom školom Špičkovina, odnosno ima li informacija hoće li ići u izgradnju. Gradonačelnik je odgovorio da već postoji lokacija i da će Grad financirati projektnu dokumentaciju, a samu izgradnju u budućnosti Županija.

Komentar gradonačelnika

Gradonačelnik Hanžek komentirao je sjednicu.

– Što se tiče izvršenja proračuna u prvu polovinu godine, tu su troškovi vrtića, socijale i drugih institucija i imate onaj dio koji najčešće nije izvršen do kraja, a to su građevinski radovi jer se najčešće radi o okončanim situacijama i uporabnim dozvolama koji se čekaju da uđu u izvještajni period do kraja godine. Na ovoj sjednici dali smo dopunsko izvješće. Što se tiče punjenja proračuna s obzirom na situaciju, ugodno sam iznenađen da su porezni prihodi koji su indikator stanja zaposlenosti ljudi, stanja njihovih osobnih primanja i to pokazatelji su dobri. Što se tiče nezaposlenosti, 42 osoba je više nezaposlenih nego što je bilo u jeseni prošle godine – istaknuo je Hanžek dodajući da su ti pokazatelji zasad ohrabrujući. – Vjerujem da se neće ugroziti programi i projekti, oni se mogu prolongirati, te da nećemo ugroziti egzistenciju onih koji žive od proračuna – objasnio je. Osvrnuo se i na izmjene prostornog plana o kojem je bilo riječ na sjednici. – U dinamičnim gradovima kakav je Zabok plan se često mijenja, ne bitno ali uvijek imate stvari koje zakonski morate provesti u proceduru. Jasno da u tim okolnostima, javljaju se zainteresirani građani koji bi tražili građevinsku parcelu, ali na našu sreću glavnina razloga za izmjene su zahvati u infrastrukturi ili razvojnim projektima grada, županije ili zemlje. Nastojimo da se mimo planova ništa događa, odnosno da se ne rade radnje koje nisu propisane zakonom i propisima. Tu su stoga javne rasprave, procedura donošenja planova – istaknuo je gradonačelnik. Osvrnuo se i na pružni prijelaz kod Obrtničkog doma i rekao je kako je pri kraju projektiranje u što su uključeni Građevinski fakultet i projektantske kuće. – Rješenjem smo zadovoljni i sad treba uvjeriti nadležne iz Hrvatskih cesta i željeznica, odnosno Ministarstva prometa da se uđe u realizaciju jer to onda rješava sve probleme prometne povezanosti centra Zaboka sa drugim dijelom centrom Zaboka – rekao je Hanžek.

Izvor: zagorje.com

Skip to content