Novosti

Održana 4. antikorupcijska radionica u Zaboku

Ovaj trening je dizajniran i isporučuje se s ciljem definiranja osnovnih pojmova vezanih uz strateško planiranje: viziju, ciljeve, probleme i mogućnosti, strategije, dionike. Radionica je organizirana u novouređenom prostoru Gradske vijećnice za 12 sudionika koji su sudjelovali na prethodnim radionicama.

Na samom početku treninga, sudionici su informirani o rezultatima prošle radionice (razumijevanje ključnih područja djelovanja). Izvještaj se pratio uz veliki interes, raspravljalo se vrlo živo i interaktivno. Ovakve otvorene rasprave vrlo su korisne, s obzirom na činjenicu da je svaka grupa imala priliku da se upozna s radom druge skupine, te smo u ovom dijelu treninga unjeli potrebne promjene (nastale iz sugestija sudionika tokom diskusije), i naglasili sadržaj donjetih zaključaka.

Plenarna rasprava nam je pomogla doći do zajedničkog razumijevanja aktivnosti, problema i intervencija čiji je cilj stvoriti promjenu. Na taj način je stvorena i dobra atmosfera među sudionicima te ih u velikoj mjeri potaknula za nastavak prema planiranju strategije za rješavanje problema.

Ciljevi radionice bili su:
• Prezentacija i rasprava o strateškom planiranju pristupa i metodologije
• Što se može učiniti u smislu poboljšanja postojećeg stanja i postaviti sredstava za prevenciju korupcije?
• Priprema elemenata za stvaranje strategije

Sudionici su se upoznali sa dijagramom Stabla problema i analizom dionika, kao alatom za identificiranje ciljeva, te akcije za provedbu strategije. Tijekom radionice sudionici su opet bili podijeljeni u tri male skupine prema djelatnostima odabranim da budu dio strateškog plana za suzbijanje korupcije.

Izradili su dijagram za analizu izvora uzroka i posljedica (Stablo problema) za sve tri djelatnosti označene kao potencijalno osjetljive na korupciju (Zapošljavanje, Nova ulaganja, Izdavanje licenci i dozvola).

Na kraju, sudionici su zamoljeni da pojedinačno ispune ova dva upitnika:
• Što predlažete kako bi se poveća transparentnost … ?
– vašeg odjela prema drugim odjelima,

– vašeg odjela prema građanima,
– aktivnosti vašeg odjela)
• Što predlažete kako bi se poboljšao imidž lokalne samouprave?

Slušajte

koji će im pomoći da definiraju mogućnosti i prostor za poboljšanje organizacijske kulture i uvesti novi pristup u osiguravanju korupcije preventivnim akcijama.

Radionica je završena dogovorom o sljedećim fazama u stvaranju strategije.

Pripremila: <_st13a_personname>Petra Padjen

Skip to content