Novosti

ODRŽANA 7. SJEDNICA SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

U Zaboku je, u Centru za mlade i nezavisnu kulturu, 8. veljače održana 7. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko – zagorske županije. Kako je rečeno na sjednici, jedna od najvažnijih aktivnosti jest izrada Strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Krapinsko – zagorske županije.

Na prethodnoj sjednici Savjeta je imenovana radna skupina za potrebe izrade same strategije, a aktivnosti na njezinoj izradi su nastavljene i na ovoj sjednici kojoj su nazočili Sandra Pernar iz Ureda za udruge Vlade RH i Igor Roginek iz Savjeta za razvoj civilnog društva Vlade RH. Pernar je predstavila Nacionalu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, metodologiju izrade i donošenja te iskustva u provedbi.

Nacionalna strategija je strateški dokument koji izražava politiku Vlade RH u pogledu jačanja pravnog, financijskog i institucionalnog sustava potpore djelovanju organizacija civilnog društva kao važnih čimbenika društveno – ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i važnog sudionika oblikovanja i provedbe politika Europske unije.Naglašeno je da se kod izrade županijske strategije mora voditi računa o tome da se aktivnosti realno planiraju, posebice s obzirom na raspoložive kapacitete, indikatori moraju biti mjerljivi i realni te da mora postojati kontinuirano praćenje provedbe.

U raspravi je posebno istaknuta važnost uspostave partnerskog odnosa između jedinica lokalne samouprave i županija s organizacijama civilnog društva, stvaranje mogućnosti za uključivanje organizacija civilnog društva u kreiranje javnih politika i donošenje ključnih dokumenta kroz proces javnog savjetovanja i uspostave županijskih odnosno općinskih i gradskih savjeta za razvoj civilnog društva ili vijeća udruga.

Izvor: Zagorski list

Skip to content