Novosti

Održana edukacija o obiteljskom i seksualnom nasilju za zdravstvene djelatnike

SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije kojeg provodi CESI, organizirao je prošle srijede u OB Zabok edukaciju o obiteljskom i seksualnom nasilju za zdravstvene djelatnik. Cilj edukacije bio je upoznati zdravstvene djelatnike sa pojavnim oblicima nasilja, mehanizmima zaštite te zakonodavnim okvirom postupanja kako bi u slučajevima nasilja mogli pružati što efikasniju zaštitu. Izlaganje su održale dr.sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava, i Branka Žigante-Živković, sutkinja sa Visokog prekršajnog suda. Psihologinja Maja Mamula istaknula je problem tamnih brojki te razloge neprijavljivanja nasilja, kao i brojne mitove i predrasude o nasilju koje još uvijek postoje u našem društvu. Uz brojne posljedica nasilja, istaknula je potrebu za pomoći i podrškom žrtvama nasilja te jačanjem međusektorske suradnje. Sutkinja je prisutne upoznala sa pravnom regulativom i istaknula da je dužnost svakog građanina prijaviti nasilje, ali i obveza zdravstvenih djelatnika da postupaju sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. (mb)

Podsjetimo, na području naše županije djeluje SOS telefon na koji se mogu javiti žene žrtve nasilja, ali i druge osobe koje imaju saznanja ili sumnjaju da se nasilje događa u njihovoj blizini. Linija 049/639-281 otvorena je utorkom i četvrtkom od 12 do 18 sati, a pozivi su u potpunosti anonimni!

Izvor: Zagorski list

Skip to content