Novosti

Održana edukativna tribina pod naslovom ‘Mladi i nasilje u vezama’

Jučer je zabočkoj Velikoj galeriji grada Zaboka u organizaciji Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Krapinsko-zagorske županije i SOS telefona Krapinsko-zagorske županije organizirana tribina pod naslovom ‘Mladi i nasilje u vezama’. Tribina je organizirana s namjerom da se mlade educira i upozori o neprihvatljivom načinu ponašanja na koje trebaju reagirati od prvog trenutka. Na tribini su između ostalog predstavljeni i statistički podaci o mladima i nasilju u vezama. Tribinu je održala Nina Očko iz SOS telefona KZŽ koja je pritom pozvala mlade da koriste uslugu savjetovanja SOS telefona kad im zatreba savjet.

Tako je rečeno da je nasilje nažalost svakodnevica i problem o kojem treba pisati, govoriti, educirati, osvješćivati. Prema istraživanju rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskoj populaciji iz 2006./2007. godine, 70% mladih doživjelo je da se osoba s kojom su u vezi prema njima nasilno ponašala, a 43% barem jednom se agresivno ponašalo prema partneru ili partnerici. Razlog su ljubomora, posesivnost, kontrola, optuživanje, emocionalne ucjene… Rezultat emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja je ugroženo zdravlje. Rečenice kao što su „bila je provokativno obučena” krive žrtvu, a ne osobu koja je počinila nasilje. Nasilje je izbor, odgovorna je osoba koja je počinila nasilje, a ne žrtva, jedan je od zaključaka tribine.

Izvor: www.zagorje.com

Skip to content