Novosti

Održana je 14. sjednica Gradskog vijeća

U gradskoj vijećnici održana je, dana 18.5.2018., 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka.

Zabočki su vijećnici donijeli prvi rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu. Kako je objasnila Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela za financije, prvim izmjenama Proračun za ovu godinu iznosti 47,7 milijuna kuna. Kada se uključi i višak prihoda iz prethodnih godina od 4,1 milijuna kuna, ukupni Proračun Grada Zaboka sada iznosi 51,8 milijuna kuna. Od toga se 45 milijuna kuna odnosi na prihode i primitke Grada Zaboka, dok se 6, 8 milijuna odnosi na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji Zipkica i Gradska knjižnica).

Što se tiče proračuna, vijećnika Zorana Bunčeca zanimalo je u kojoj je fazi uređivanje sportskog centra ZASEKA te što je s otkupom zemljišta, na što je gradonačelnik Hanžek rekao da je otkupljeno zemljište te je započeto s projektom.

Jednoglasno su i prihvaćeni prijedlozi izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku 2018., kao prijedlozi izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i sportu, a jednoglasno je donesen prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka.

Na 4. točki dnevnog reda bilo je riječ zaključku prijedloga o dodjeli priznanja Grada Zaboka. Gradonačelnik Hanžek objasnio je zašto su predloženi direktor Trgocentra Dragutin Bratković, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) Julije Domac te dugogodišnja djelatnica u Uredu Grada Gordana Dugorepec koja obnaša funkciju više stručne suradnice za opće poslove. Prema riječima Hanžeka, Bratković je direktor uspješne tvrtke koja je od značaja za Grad budući da je jedna od tvrtki koja služi potrebama građana, pogotovo u onim manjim sredinama. Da pak nije bilo Julija Domca, nikad ne bi zaživio projekt Energetskog centra Bračak te je zahvaljujući njemu zapušteni dvorac Bračak, koji je od velikog značaja za Grad, obnovljen i dobio novu vrijednost. Što se pak tiče Gordane Dugorepec, Hanžek je objasnio kako je ona zaslužna za odgoj i stručno usmjeravanje brojnih djelatnika Grada kojima je objašnjavala pravila struke, a svojim marljivim radom i zalaganjem mnogo je doprinijela Gradu Zaboku.

Na sjednici je Izvješće o radu podnio i direktor Plavinke Krešimir Končevski. Sveukupno je ostvareno 1. 510.594,00 kuna prihoda, a troškovi poslovanja iznosili su 1.507.307,00 kuna te je ostvarena dobit od 3.287,00 kuna. Končevski je iskoristio priliku da pohvali rad zimske službe koja je žurno čistila ceste od snijega, kao i kasnije ceste od šljunka.

Vijećnik Josip Horvatin spomenuo je problem ambrozije u Zaboku na što je Končevski odgovorio da što se toga tiče, Plavinka čisti sve površine koje su gradske no problem vidi u privatnim posjedima koji se ne čiste od ambrozije. Vijećnica Martina Rubil Skitanić predložila je da se uvede poljoprivredni redar po uzoru na druge gradove i općine, na što je gradonačelnik odgovorio da nije sklon zajedničkom poljoprivrednom redaru grada Zaboka s nekim gradom ili općinom, a za puno radno vrijeme za poljoprivrednog redara nema posla, ali da će se razmotriti taj vijećnički prijedlog.

Na sjednici je bilo riječ i o prijedlogu odluke o pokretanju postupka prodaje čestice Grada Zaboka od INA-ine benzinske postaje prema spojnoj cesti prema Svetom Križu Začretju te je odluka jednoglasno izglasana, a bilo je riječ i o prodaji etažnih dijelova nekretnine u Strossmayerovoj ulici te je odluka o prodaji nekretnine također jednoglasno donesena.

Donesene su i odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zaboka, a prihvaćen je i prijedlog zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu kulturne baštine Grada Zaboka. Kako je objasnila zamjenica gradonačelnika Valentina Đurek, to bi Povjerenstvo bilo zaduženo za digitaliziranje građe koja je prikupljena tijekom brendiranja Grada i pisanja Godišnjaka. Vijećnica Nevenka Gregurić je dala primjedbu da bi se u Povjerenstvo trebali, uz predložene Branka Mikca, Vladu Saftića, Branka Janjanina, Zdravka Završkog i Andreje Šagud, uključiti i osobe koje žive izvan centra Grada.

Gradonačelnik je podnio izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. travnja 2018. te je rečeno kako nije bilo isplate sredstava.

Što se tiče vijećničkih pitanja, vijećnicu Natašu Hlaban zanimalo je što je s raskršćem kod osnovne škole te hoće li se ono proširivati, na što je gradonačelnik rekao kako je u tijeku rješavanje te problematike. Vijećnika Zorana Bunčeca je pak zanimalo što je pak s nogostupom kod Hrastinskih te je gradonačelnik rekao da je u tijeku rekonstrukcija.

Sve odluke donesene su jednoglasno.

Izvor: www.zagorje.com

Skip to content